Konferencja Rajdowa 2012 - relacja

Wczoraj, 14 stycznia 2012 roku, w Klubie Jeździeckim Champion w Ciosnach odbyła się doroczna konferencja szkoleniowo-organizacyjna dyscypliny sportowych rajdów konnych. W miłej atmosferze spotkało się ok. 40 osób.

Sesja szkoleniowa składała się trzech prelekcji. W pierwszym wykładzie Ewa Szarska omówiła współczesne sposoby monitoringu treningu konia oraz analizy jego formy przy wykorzystaniu badań krwi, monitorów pracy serca oraz testów wysiłkowych. Jako kolejny wystąpił Maciej Kacprzyk, który przedstawi analizę wpływu kariery wyścigowej koni czystej krwi arabskiej na ich późniejszą karierę w rajdach oraz omówi elementy charakteryzujące karierę wyścigową na które należy zwracać uwagę przy wyborze konia do rajdów. Na zakończenie części szkoleniowej wystąpiła Joanna Zarzecka, która wraz z Beatą Dzikowską, zaprezentowała zasady pracy treningowej z młodymi końmi w Klubie Jeździeckim Champion.

Część organizacyjną rozpoczął Andrzej Bereznowski, przewodniczący Komisji Sportowych Rajdów Konnych PZJ, podsumowując miniony sezon 2011 oraz przedstawiając plany na kolejny rok. Potem odbyła się dyskusja nad koniecznymi zmianami w Regulaminie Dyscypliny.

Oto najważniejsze wnioski z jej przebiegu:

- wprowadzenie obowiązku poruszania sie kłusem lub galopem na końcowym etapie (500 m) pętli w konkursach klas od LL do N włącznie;

- wprowadzenie obowiązku udziału co najmniej dwóch zawodników w konkursie jako minimum niezbędnego do jego rozegrania oraz przeprowadzenia klasyfikacji miejscowej. W przypadkach losowych (np. niedojechanie wcześniej zgłoszonych zawodników) konkurs może się odbyć z udziałem jednego zawodnika, ale będzie on sklasyfikowany bez zajętego miejsca. Wynik ten będzie podstawą kwalifikacji konia oraz jeźdźca ale nie będzie liczony do rankingu;

- rozegranie w tym roku Mistrzostw Polski Juniorów i Młodych Jeźdźców na poziomie1* i dystansie ok. 100 km co umożliwi start w tym konkursie większej liczbie zawodników;

Dyskutowano również nad koniecznymi zmianami w regulaminie obliczania rankingów oraz przyszłością MPMK. Warto podkreślić, że dyskusja odbywała się spokojnej atmosferze i przyjęte wnioski zostały zaakceptowane praktycznie przez wszystkich uczestników. Propozycja zmian w Regulaminie Dyscypliny zaproponowanych na konferencji zostanie przygotowana przez Komisję Sportowych Rajdów Konnych PZJ i przedstawiona jeszcze w tym tygodniu.

Ogromne podziękowania należą się gospodarzom z KJ Champion, Beacie Dzikowskiej oraz Maciejowi Merkanowi, za organizację konferencji i serdeczne przyjęcie jej uczestników.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 15 stycznia 2012
 

Sponsorzy

amplus