Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Igrzyska Je?dzieckie 2014 przyznane Francji
WEG2011431 marca Mi?dzynarodowa Federacja Je?dziecka podj??a decyzje o przyznaniu organizacji Igrzysk Je?dzieckich w 2014 roku Francji. Igrzyska Je?dzieckie odbywaj? si? cyklicznie co cztery lata i s? po??czeniem Mistrzostw ?wiata w o?miu dyscyplinach: skokach, uje?d?eniu, WKKW, powo?eniu, rajdach d?ugodystansowych, reiningu, wolty?erce oraz paraje?d?ectwie. w 2010 roku Igrzyska Je?dzieckie zostan? rozegrane w Kentucky, w USA.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 02 kwietnia 2009
 

Sponsorzy

amplus