Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

MPMK - warunki kwalifikacji oraz zasady rozgrywania
Prezentujemy propozycje warunkw kwalifikacji oraz zasad rozgrywania Mistrzostw Polski M?odych Koni w D?ugodystansowych Rajdach Konnych. Zawody te odb?d? si? w dniach 21 - 23 sierpnia br. w Gieniuszach. Planowane s? konkursy dla koni 4-, 5- oraz 6-letnich. Sukces tych zawodw b?dzie w du?ej mierze zale?a? od frekwencji, wi?c w imieniu organizatorw zapraszamy wszystkich w?a?cicieli oraz je?d?cw m?odych koni z tych kategorii wiekowych do zaprezentowania swoich podopiecznych w tych zawodach.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 21 maja 2009
 

Sponsorzy

amplus