Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Zg?oszenia na zawody w Ku?ni Nowowiejskiej
Ju? nieca?e dwa tygodnie pozosta?y do rozpocz?cia zawodw rajdowych w Ku?ni Nowowiejskiej. Lista zg?oszonych zawodnikw prezentuje si? imponuj?co, oprcz reprezentantw Polski, w konkursach mi?dzynarodowych swj udzia? zaanonsowali zawodnicy z Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratw Arabskich, Holandii, Finlandii oraz Czech. Na czele ekipy Bahrajnu b?dzie sta? Szejk Naseer bin Hamad Al Khalifa prezydent Krlewskiej Federacji Je?dzieckiej oraz Wy?cigowej Bahrajnu (Bahrain Royal Equestrian and Endurance Federation).

Zainteresowaniem ciesz? si? rwnie? krtsze dystanse (L, P, N), ktre zostan? rozegrane w ramach Zawodw Oglnopolskich oraz konkurs amatorski klasy LL dla zawodnikw oraz koni bez licencji PZJ/WZJ.

W sumie do wszystkich konkursw jak na razie zosta?o zg?oszonych ponad 40 koni, w tym a? 15 do konkursu CEI3* 160 km (osiem z Bahrajnu, sze?? z Polski oraz jeden z Finlandii).

Organizatorzy licz? na jeszcze wi?ksz? liczb? uczestnikw. Zg?oszenia mo?na nadsy?a? do 17 lipca. Zawodnicy zg?aszaj?cy si? do konkursw CEI/CEIJY proszeni s? o podawanie w zg?oszeniu numeru licencji FEI swojej i konia.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 11 lipca 2009
 

Sponsorzy

amplus