Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

MP '09 - medale przy minimum czterech parach
Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego obni?y? wymagania dotycz?ce minimalnej liczby zawodnikw startuj?cych w Mistrzostwach Polski. Przyznanie medali nast?pi pod warunkiem udzia?u w Mistrzostwach przynajmniej czterech zawodnikw. Na dzie? dzisiejszy do konkursu CEI3* 160 km, w ramach ktrego zostan? rozegrane Mistrzostwa Polski Seniorw jest zg?oszonych 6 par z Polski. Niestety do konkursu CEI2* 120 km, w ramach ktrego mia?y by? rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw jest zg?oszona tylko jedna polska para.
W sumie do wszystkich konkursw w Ku?ni Nowowiejskiej jak na razie zosta?o zg?oszonych ponad 60 koni, tym 8 do konkursu CEI3*. Niestety swoje zg?oszenie odwo?a?a ekipa z Bahrajnu.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 17 lipca 2009
 

Sponsorzy

amplus