Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

M?JiMJ 2009 - korespondencja przed startem

Jutro na starcie Mistrzostw ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw w Babolnej na W?grzech stan? dziewiedziesi?t trzy pary, a w?rd nich reprezentant Polski, Maciej Kosicki dosiadaj?cy Eurolanda.

Dzi? o godzinie 10 odby? si? przegl?d weterynaryjny, ?aden ko? nie zosta? wyeliminowany, a tylko siedem mia?o "kartki". Euroland rusza? si? bez zarzutu na "A". O 17 mia?o miejsce uroczyste otwarcie zawodw z prezentacj? wszystkich ekip. Oprcz Macieja Kosickiego, na miejscu s? obecni S?awomir Kosicki (szef ekipy) oraz luzacy: Milena Kalata i Pawe? Pirkowski. Dzi? dojachali Andrzej Bereznowski (lekarzekipy)oraz Maciej Kacprzyk. Szefem Komisji Weterynaryjnej jest natomiast Piotr Szpota?ski.
Start jutro o 7. Nastroje s? optymistyczne. Nasza para w tym roku w dobrym stylu uko?czy?a CEI2* 120 km w Pardubicach, teraz trzeba powtrzy? ten wynik w nieco lepszym tempie, co na pewno pozwoli na uzyskanie satysfakcjonuj?cego wyniku. Trasa jest raczej ?atwa, p?aska, aczkolwiekorganizatorzy postaralisi? tylko o trzy p?tle.Niestety nie dopisuje pogoda,jestch?odno (ok. 18 stopni) i pada deszcz.
Jutro b?dziemy starali si? na bierz?coinformowa? o przebiegu konkursu.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk   
 

Sponsorzy

amplus