Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

M?JiMJ 2009 - relacja na ?ywo
17:20 Dru?ynowo wygra?a Francja przed Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Na trzecim miejscu W?gry!
17:15 Maciej Kosicki na Eurolandzie zaj?? 47 miejsce z tempem 17,5 km/h. Na bramce ko?cowej Euroland mia? bardzo dobre parametry - wszystko na A.
16:55 Maciej Kosicki przejecha? lini? mety.
16:15
Konkurs uko?czy?o ju? 25 par. O poziome konkursu niech ?wiadczy tempo 25 pary: 19,7 km/h
16:00 Kolejni zawodnicy (oko?o 10 par) osi?gaj? met? w pe?nym galopie. Francuzi zaj?li 3, 4 i 5 miejsce.
15:50 Medalowe konie przesz?y bramk?.
15:40
Dwa kolejne finisze w galopie. Wygra? ALMarouqi Hussain Ali na Sergal (22,5 km/h) , drugi Bin Faisal Al Qasimi na Castelbar Sobia. Obaj z ZEA. Finisz o br?z wygra?a francuska Laetita Goncalves na Jasmina des Ayssade. Zwyci?zca czwart? p?tle przejecha? w tempie 29,5 km/h. Kosicki w?a?nie wyjecha? na ostatni? p?tl?.
14:50 Euroland przeszed? 3 bramk?.
14:40 Pierwszy ko? wyjecha? na ostatni? p?tl?. Na czele 2 konie z ZEA, trzeci z Kataru, czwarta Francuzka, pi?ta zawodniczka z Anglii. Oko?o 6 zawodnikw jedzie blisko siebie i b?dzie walczy? o medala. P?tla zapowiada si? bardzo szybka.
14:30 Po trzeciej p?tle prowdzi ci?gle Bin Faisal Al Qasimi na Castelbar Sobia z ZEA tempo 21,2 km/h. Dru?ynowo prowadzi ZEA przed Francj? i Katarem. Kosicki ma jeszcze kilka kilometrw do ko?ca p?tli.
12:15 Po drugiej p?tli prowadzi szejk Bin Faisal Al Qasimi na Castelbar Sobia z ZEA. Kosicki jest 56 z tempem 18,16 km/h i traci do prowadz?cego 28 minut 46 sekund.
10:50 Prowadzi Al Marri Ali Ghanima na Ridasa Dr GDM z ZEA z tempem 20 km/h. M. Kosicki jest 58 z tempem 17,3 km/h i strat? 17 minut do prowadz?cego. W pierwszej dziesi?tce jest 5 zawodnikw z ZEA, 3 z Hiszpani, po jednym z Portugalii i Anglii.
10:20 Euroland przeszed? pierwsz? bramk?. Wszystkie paramentry s? dobre, ruch A. Ma strat? oko?o 20 minut (dok?adnie nie wiadomo!) do prowadz?cych zawodnikw z ZEA. Zawodnicy jad? do?? zwart? grup?. ?le funkconuje system obs?uguj?cy czasy. Czytanie "koni" poprzez kody paskowe zupe?nie si? nie sprawdzi?o. Pogoda poprawi?a si?.
7:00 Start zosta? przeniesiony na godz. 8:00. W nocy pozalewa?o stajnie. Jest ch?odno, ci?gle pada i wieje. Us?ysza?em ?art, ?e teraz faworytami s? Anglicy.

Bie??ce wyniki>>
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk   
 

Sponsorzy

amplus