Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Zg?oszenia na MPMK oraz ZO Gieniusze
Za 6 dni, czyli 20 wrze?nia, mija termin zg?osze? do ostatnich w sezonie Zawodw Oglnopolskich (konkursy L, P, N, 1*, 2*) oraz pierwszych w historii Mistrzostw Polski M?odych Koni (konie 4, 5 oraz 6-letnie), ktre odb?d? si? w dniach 2 - 4 pa?dziernika w Gieniuszach. Zg?oszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%. Organizatorzy serdecznie zapraszaj? zawodnikw oraz konie z ca?ego kraju!
Ju? teraz mo?na zapozna? si? z mapk? tras, na ktrych zostan? rozegrane poszczeglne konkursy. Propozycje tych zawodw oraz regulamin MPMK s? dost?pne w kalendarzu.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 15 września 2009
 

Sponsorzy

amplus