Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Polacy na ME Asy? 2009
W najbli?sz? sobot?, 26 wrze?nia we w?oskim Asy?u odb?d? si? Otwarte Mistrzostwa Europy. Na li?cie zg?osze? mo?na znale?? 106 par z 25 krajw, w tym 81 je?d?cw z Europy. Nie zabraknie rwnie? zawodnikw z naszego kraju. Polsk? b?d? reprezentowa? Beata Dzikowska na Label du Magny, Kamila Kart na Cercie, Kamilia Tobiasz na Mu-Zahrat oraz Marcin Tobiasz na Esterze. W sumie wystartuje 19 dru?yn, w tym 15 z Europy. Indywidualne oraz dru?ynowe medale zostan? przyznane w kalsyfikacji "otwartej" dla je?d?cw z ca?ego ?wiata oraz w klasyfikacji "europejskiej" tylko dla je?d?cw ze Starego Kontynentu.
160 km trasa podzielona zosta?a na 6 etapw. Pierwsza p?tla "zielona" ma d?ugo?ci 35 km, druga "czerwona" rwnie? 35 km, trzecia "??ta" 34 km, czwarta "niebieska" 24,5 km, pi?ta "pomara?czowa" 17,5 km, a szsta "bia?a" 14 km. Z przekroju trasy wynika, ?e pierwsze dwie p?tle b?d? najci??sze, szczeglnie druga "czerwona" p?tla straszy d?ug? wspinaczk?.

Mapa trasy

Przekrj trasy
Lista zg?osze?
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 23 września 2009
 

Sponsorzy

amplus