Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

W dniach 14 - 16 maja 2010 roku w miejscowo?ci Dyl?gwka ko?o Rzerzowa (woj. podkarpackie) odb?d? si? Zawody Regionalne w klasach LL, L, P, N oraz 1*. O szczeg?ach mo?na przeczyta? w po?cie Zygumnta Tobiasza na naszym forum.
Wcze?niej do kalendarza zawodw zosta?y zg?oszone nast?puj?ce imprezy:
1. 23-24.04 (alt. 01-03.05) ZO Gieniusze
2. 09-11.07 CEI/CEIJY, ZO Stare ?ukowice
3. 06-08.08 Mistrzostwa Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw, ZO Gieniusze
4. 03-05.09 Mistrzostwa Polski Seniorw, CEI/CEIJY, ZO Ku?nia Nowowiejska
5. 01-03.10 (alt. 08-10.10) ZO Gieniusze
Prosimy potencjalnych organizatorw o zg?aszanie zawodw w celu uzupe?nienia kalendarza.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 27 października 2009
 

Sponsorzy

amplus