Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Aktualizacja kalendarza 2010
Przedstawiamy aktualny kszta?t kalendarza zawodw w sezonie 2010:
1. 23-24.04 ZO Gieniusze
2. 30.04-02.05 ZO ?ukowe
3. 14-16.05 ZR Dyl?gwka
4. 04-06.06 ZO Ru? Ma?a
5. 19-20.06 ZR Miko?ajewo (KJ Nad Wigrami)
6. 09-11.07 CEI/CEIJY, ZO Stare ?ukowice
7. 30.07-01.08 Mistrzostwa Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw, ZO Gieniusze
8. 03-05.09 Mistrzostwa Polski Seniorw, CEI/CEIJY, ZO Ku?nia Nowowiejska
9. 10-12.09 CEI, ZO Warka
10. 01-03.10 MPMK, Mistrzostwa Podlasia, ZO Gieniusze
11. 09-10.10 ZO ?ukowe
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 07 listopada 2009
 

Sponsorzy

amplus