Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Targi Hippiczne na CSI Katowice Paradzie Horse Show 2009
Targi Hippiczne na CSI Katowice Paradzie Horse Show 2009 PDF Drukuj Email
Fina? Western Adrenalina Cup, zawody Teraz Dzieci w Spodku, wy?cigi kucw o Wielk? Katowick?, czy wy?cigi zaprz?gw konnych to tylko niektre z pozakonkursowych atrakcji, jakie czekaj? widzw tegorocznej edycji CSI Katowice Parady Horse Show. Jedn? z ciekawszych dodatkowych propozycji b?d? towarzysz?ce imprezie Targi Hippiczne.


Przez wszystkie cztery dni trwania imprezy katowicki Spodek odwiedzi kilkana?cie tysi?cy go?ci. Zawody, jak i b?d?ce ich integraln? cz??ci? Targi, b?d? szeroko reklamowane w mediach oglnopolskich i regionalnych, a tak?e poza granicami naszego kraju.

Czym b?d? Targi? To wydarzenie gromadz?ce liderw z bran?y je?dzieckiej, ktrzy przedstawi? swoj? najnowsz? ofert? handlow?. Ekspozycja obejmowa? b?dzie nie tylko asortyment je?dziecki, ale tak?e wyposa?enie stajenne, sprz?t do piel?gnacji koni i liczne wydawnictwa bran?owe. W Spodku b?dzie mo?na zapozna? si? rwnie? z ofert? o?rodkw hippicznych, zwi?zkw hodowcw oraz organizacji promuj?cych czynny wypoczynek w siodle. Nie zabraknie oczywi?cie ekspozycji sprz?tu je?dzieckiego: tak profesjonali?ci, jak i zaczynaj?cy dopiero przygod? z je?dziectwem b?d? mogli zaopatrzy? si? w najnowsze kroje strojw oraz w wysokiej klasy sprz?t, ktry b?dzie gwarancj? komfortu i bezpiecze?stwa. Dla odwiedzaj?cych przygotowane zostan? liczne pokazy, a czas umili im z pewno?ci? pobyt w jednej z kilku restauracji lub kawiarni.

Jedn? z dodatkowych niespodzianek przygotowanych przez Organizatorw b?dzie ekspozycja koni rasy anglo-arabskiej ze znanej i cenionej na ca?ym ?wiecie Stadniny w Ochabach na ?l?sku Cieszy?skim. Podczas CSI Katowice przedstawicielom Stadniny sk?ada? b?dzie mo?na oferty na zakup wybranych koni. Aukcja na gwiazdk?, na ktrej sprzedane zostan? wszystkie okazy odb?dzie si? w Stadninie w Ochabach tydzie? po zako?czeniu CSI Katowice Parady Horse Show.

Targi odbywaj? si? w idealnym dla Konsumentw czasie. Okres miko?ajkowy i oko?o?wi?teczny sprzyja zakupom ciekawych i niekonwencjonalnych prezentw. Z pewno?ci? wielu adeptw je?dziectwa znajdzie na nich ciekawe propozycje zarwno dla siebie, jak i dla swoich najbli?szych. B?dzie to najwi?ksza impreza tego typu, jaka zorganizowana zostanie w grudniu w naszym kraju.

Wystawcw oraz Firmy Handlowe zainteresowane ekspozycj? podczas Targw Hippicznych na CSI Katowice Paradzie Horse Show informujemy, ?e Organizatorzy dysponuj? ostatnimi wolnymi miejscami handlowymi. Wi?cej szczeg?w na ten temat a tak?e formularz kontaktowy znajd? Pa?stwo tutaj

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 12 listopada 2009
 

Sponsorzy

amplus