Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Castlebar Sobia - gwiazda sezonu 2009
Castlebar Sobia - gwiazda sezonu 2009 PDF Drukuj Email

5 wrze?nia tego roku Castlebar Sobia dosiadana przez Szejka Abdullaha bin Faisal Al Qasimi ze Zjednoczonych Emiratw Arabskich traci na ostatnich metrach z?oty medal Mistrzostw ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw w Babolnej na W?grzech. Srebro nie satysfakcjonuje m?odego zawodnika, nie ma go na ceremonii zako?czenia, a medal odbiera przedstawiciel Federacji Je?dzieckiej ZEA. Miesi?c p?niej (!), 8 pa?dziernika, ta sama para staje na starcie Otwartych Mistrzostw Europy w Asy?u we W?oszech. Arcytrudn? tras? ko?cz? na drugim miejscu. Wspania?e wyniki tego konia sk?aniaj? do bli?szego przyjrzenia si? jego karierze i sylwetce.

Castlebar Sobia to 10-letnia (ur. w 1999 r.), kasztanowata klacz czystej krwi arabskiej wyhodowana w Australii, w Stadninie Castlebar Endurance Arabians (st?d pierwszy cz?on jej imienia). Stadnina ta nale?y do Meg Wade oraz jej m??a Chrisa Gatesa i zajmuje si? hodowl? koni do rajdw d?ugodystansowych. Obecnie stadnina dysponuje 9 ogierami i 60 klaczami. Konie stoj? w 3 gospodarstwach zajmuj?cych w sumie 3000 akrw. W treningu rajdowym w Castlebar Endurance Arabians znajduje si? oko?o 50 koni, ktrymi zajmuje si? 10 etatowych je?d?cw.

Meg Wade to jedna z czo?owych zawodniczek na ?wiecie. W swojej karierze uko?czy?a 63 konkursy na dystansie 160 km, z ktrych 24 wygra?a. 9 razy zosta?a uznana za Je?d?ca roku w Australii. Wywalczy?a 3 br?zowe medale w dru?ynie Australii na Mistrzostwach ?wiata, sama zajmuj?c 4 miejsce indywidualnie na M? w 2002 roku. 4 razy wygra?a zawody Tom Quilty Gold Cup, czyli Mistrzostwa Australli.  12 kwietnia tego roku Meg Wade uleg?a powa?nemu wypadkowi podczas zawodw, spad?a z konia i straci?a przytomno??, d?ugo znajdowa?a si? w ?pi?czce. Teraz powoli wraca do zdrowia.

Castelbar Sobia to crka ogiera Kevisan Park Kentucky Blue i klaczy Kelkete Park Nazira (po Sakhan). Jej rodze?stwo zarwno ze strony ojca (takie konie jak Castelbar Kadeen, Magic Glenn Kadet, Castlebar Balik, Castlebar Calipo, Castlebar Hot Potato), jak i matki (Castlebar Sarcee, Castlebar Nova) pozytywnie zaznaczy?o swoj? obecno?? w rajdach, przede wszystkim w Australii, ale tak?e w ZEA, bo stajnie w Emiratach to g?wny odbiorca koni hodowanych w Castlebar.

Castlebar Sobia swoj? mi?dzynarodow? karier? rozpocz??a w 2005 roku ko?cz?c jako 6-latka dystans 120 km. W sumie klacz ta wzi??a udzia? w 18 konkursach CEI, ko?cz?c a? 15 z nich. Startowa?a na ca?ym ?wiecie, od Australii, przez Bliski Wschd, Europ?, a? po Ameryk? Po?udniow?. W tym roku, oprcz dwch srebrnych medali na M?JiMJ oraz ME,  by?a te? 9 w konkursie President Cup. W 2007 roku by?a 4 w Mistrzostwach ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw w Argentynie.  Jej firmowym znakiem s? superszybkie wej?cia na bramk? weterynaryjn?, na ME w Asy?u wchodzi?a na bramk? najszybciej ze wszystkich koni, ?rednio w 1 minut? i 32 sekundy. Najwi?ksze sukcesy odnosi?a dosiadana przez Szejka Abdullaha bin Faisal Al Qasimi.

Tegoroczne, niesamowite wyniki sk?aniaj? do podejrze? o doping, ale testy przeprowadzane po M?JiMJ w Babolnej oraz ME w Asy?u da?y wyniki negatywny.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 24 listopada 2009
 

Sponsorzy

amplus