Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Sezon 2009 - wyniki
Zbiorcze zestawienie wynikw w sezonie 2009 obejmuj?ce Mistrzostwa, zawody zagraniczne z udzia?em polskich je?d?cw, zawody mi?dzynarodowe w Polsce, zawody oglnopolskie oraz regionalne i amatorskie.


Mistrzostwa


ME Asy? (W?ochy)

M?JiMJ Babolna (W?gry)
M?MK Compiegne (Francja)

Starty polakw w zawodach zagranicznych

CEI3* 160 km Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - President Cup 2009

CEI1* 80 km Fischerhude (Niemcy)

CEI3* 160 km, CEN-A 60 km Babolna (W?gry)

CEI3* 160 km, CEI2* 125 km Ermelo (Holandia)

CEIJY2* 120 km Pardubice (Czechy)

CEI1* 83 km Kopenhaga (Dania)

CEI1* 80 km Bad Blumau (Austria)

CEI2* 120 km Kurtuvenai (Litwa)
CEN2* 120 km Bouthib (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Zawody mi?dzynarodowe w Polsce

CEI/CEIJY Ku?nia Nowowiejska


CEI/CEIJY Warka

Zawody Oglnopolskie


ZO Gieniusze (maj)

ZO Stare ?ukowice

ZO Ku?nia Nowowiejska


ZO Gieniusze (sierpie?)

ZO Warka

ZO, MPMK Gieniusze (pa?dziernik)


Zawody Regionalne oraz Amatorskie

ZR, ZA ?ukowe (maj)

ZR, ZA Zabajka (maj)
ZR, ZA D?brwka

ZA ?ukowe (pa?dziernik)

ZR, ZA T?pkowice

ZR, ZA, MO Zabajka (wrzesie?)

ZR, ZA Ru? Ma?a


Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 29 grudnia 2009
 

Sponsorzy

amplus