Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Polka czwarta na 120 km w Emiratach

31 grudnia 2009 roku Beata Dzikowska zaj??a 4 miejsce w konkursie na dystansie 120 km rozegranym w ramach Festiwalu Rajdowego Szejka Su?tana bin Nayed Al Nahyan w Bouthib, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Polka wzi??a udzia? w konkursie krajowym (CEN) wy??cznie dla zawodnikw dosiadaj?cych koni prywatnej w?asno?ci, nienale??cych do rz?du b?d? cz?onkw rodziny krlewskiej, a tak?e trenerw i je?d?cw zatrudnionych przez rz?d lub cz?onkw rodziny krlewskiej.

Beata Dzikowska przejecha?a 120 km dystans w tempie 21,6 km/h trac?c do zwyci?skiej pary nieco ponad 19 minut. W sumie w konkursie wzi??o udzia? 14 par, a uko?czy?o go tylko 5. Nasza reprezentantka startowa?a na 9-letnim wa?achu Humo Rojo ze Stajni Al Kamda.

Najwa?niejszym konkursem festiwalu by? mi?dzynarodowy konkurs CEI3* rozgrywany na dystansie 240 km roz?o?onym na trzy dni po 80 km. W konkursie tym w tempie 23,4 km/h zwyci??y?  reprezentant Zjednoczonych Emiratw Arabskich Abdulla Rashid Mohd Saeed Al Naquib dosiadaj?cy argenty?skiej hodowli angloaraba CAL Puelche.

Oprcz mi?dzynarodowego konkursu CEI3* 240 km (3x80 km) oraz konkursu krajowego CEN 120 km w ramach tych zawodw rozegrano rwnie? konkurs mi?dzynarodowy dla juniorw i m?odych je?d?cw CEIJY2* na dystansie 120 km oraz  dwa konkursy kwalifikacyjne z limitem pr?dko?ci na dystansie 40 km i 80 km. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich pocz?tkuj?ce konie oraz zawodnicy rozpoczynaj?cy karier? w rajdach, ?eby uzyska? prawo startu w konkursach ?ciganych na dystansie 1* musz? uko?czy? dwa konkursy kwalifikacyjne na dystansie 40 km oraz dwa na dystansie 80 km. W obydwu przypadkach obowi?zuje  tempo minimalne (12 km/h) oraz maksymalne (16 km/h), puls na bramce wynosi 56 uderze? na minut?. W konkursach tych nie s? przyznawane miejsca, mo?na je po prostu sko?czy? lub nie.

Wyniki konkursw:

Kalendarz zawodw mi?dzynarodowych oraz krajowych oraz wyniki wszystkich konkursw mo?na znale?? na stronie Federacji Je?dzieckiej oraz Wy?cigowej Zjednoczonych Emiratw Arabskich.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 02 stycznia 2010
 

Sponsorzy

amplus