Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konferencja Rajdowa - zmiana programu
Komisja Rajdw informuje, ze w zwi?zku z terminem przyjazdu Belindy Hitzler zmianom uleg? program Konferencji Rajdowej, ktra odb?dzie si? 23 stycznia br. w Ku?ni Nowowiejskiej.
Cz??? szkoleniowa ob?dzie si? po przerwie obiadowej. Konferencja rozpocznie si? o godzinie 10:00.

Szczeg?owy program:
10:00 - 10:30 - Podsumowanie sezonu 2009 - Andrzej Bereznowski
10:30 - 11:00 - Wyst?pienie Prezesa PZJ Marcina Szczypiorskiego
11:00 - 11:15 - Wr?czenie nagrd za rankingi w sezonie 2009
11:15 - 11:30 - Przerwa
11:30 - 12:30 - Przepisy antydopingowe FEI oraz PZJ - Janusz Oko?ski
12:30 - 13:00 - Sprawy organizacyjne
13:00 - 14:00 - Przerwa obiadowa
14:00 - 15:45 - Seminarium szkoleniowe cz??? I - Belinda Hitzler
15:45 - 16:00 - Przerwa
16:00 - 18:00 - Seminarium szkoleniowe cz??? II - Belinda Hitzler
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 18 stycznia 2010
 

Sponsorzy

amplus