Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

Komisja Zawodnicza PZJ

W 2009 roku Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego, na wzór struktury przyjętej w Polskim Komitecie Olimpijskim, podjął decyzję o utworzeniu w PZJ Komisji Zawodniczej. Zarząd PZJ przyjął, że w Komisji Zawodniczej znajdą się reprezentanci wszystkich dyscyplin jeździeckich, nad którymi pieczę sprawuje PZJ. Przyjęto następujący podział reprezentacji w  Komisji:

 • Dyscypliny olimpijskie – każda z dyscyplin ma prawo do 2 reprezentantów w Komisji

 • Dyscypliny nieolimpijskie – każda z dyscyplin ma prawo do 1 reprezentanta w Komisji

W związku z faktem, iż nie wszystkie dyscypliny zaproponowały  swych kandydatów, Zarząd PZJ apeluje do środowiska zawodniczego, aby do 31 marca 2010 r. przedstawiło propozycje składu Komisji Zawodniczej , co umożliwi jej powołanie.

W związku z tym Komisja Rajdów PZJ prosi o składanie propozycji dotyczących reprezentanta zawodników rajdowych e-mailem na adres Macieja Kacprzyka, lub o wpisy na forum.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 16 lutego 2010
 

Sponsorzy

amplus