Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

ME 2011 we Florac?
Francuska Federacja Je?dziecka przedstawi?a kandydatur? Florac jako miejsce organizacji Mistrzostw Europy Seniorw w 2011 roku. Tegoroczna  edycja zawodw w tej miejscowo?ci mia? by by? konkursem testowym przed przysz?orocznym czempionatem. Organizatorzy z my?l? o ME przygotowali now? tras?, ktra mia?y by sk?ada? si? z jednej 160 km p?tli podzielonej na odpowiedniej d?ugo?ci odcinki.

Zawody we Florac rozgrywane s? ju? od ponad 30 lat i nale?? do jednych z najtrudniejszych w Europie. Ogromne r?nice wzniesie?, zmiany temperatury oraz trudne pod?o?e od lat przyci?gaj? wielu zawodnikw chc?cych zmierzy? si? nie tylko z czasem, ale te? z wymagaj?c?, grsk? tras?.

W tym roku impreza ta odb?dzie sie w ostatni weekend lipca. Oprcz g?ownego konkursu na 160 km odb?d? si? zawody na dystanasach 130 oraz 90 km. Zmagania sportowe zostan? uzupe?nione pokazami hodowlanymi.

Szczeg?owy program  jest dost?pny na stronie organizatorw.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 27 lutego 2010
 

Sponsorzy

amplus