Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

Propozycja alternatywnego regulaminu odznak rajdowych

Dnia 15 marca br. w siedzibie Polskiego Związku Jeździeckiego odbyło się spotkanie Przewodniczącego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Wacława Pruchniewicza, Wiceprezesa PZJ Radosława Wiszniowskiego oraz członka Komisji Rajdów PZJ Maciej Kacprzyka. Na spotkaniu obecni byli również Jerzy Maliszewski oraz Witalis Nikołajuk. Spotkanie to dotyczyło projektu regulaminu zdobywania odznak specjalistycznych w dyscyplinie rajdów długodystansowych.

W wyniku tego spotkania Maciej Kacprzyk przygotował założenia do alternatywnego regulaminu pozwalającego na zdobywanie odznak osobom nie uprawiającym sportu wyczynowo oraz nie posiadającym licencji sportowych PZJ/WZJ. Związane jest to ze zdecydowanym obniżeniem wymagań w porównaniu do regulaminu przygotowanego przez Komisję Rajdów po konsultacji ze środowiskiem na konferencji dyscypliny. Komisja Rajdów PZJ prosi osoby zainteresowane tym tematem o  kontakt i wyrażenie swoich opinii.

 

ZAŁOŻENIA DO  REGULAMINU ZDOBYWANIA ODZNAK SPECJALISTYCZNYCH  W DYSCYPLINIE DŁUGODYSTANSOWYCH RAJDÓW KONNYCH

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na Srebrną Specjalistyczna Odznakę Jeździecka w Dyscyplinie Długodystansowych Rajdów Konnych jest posiadanie  Brązowej Odznaki Jeździeckiej.

 

 • Organizatorem egzaminu może być klub zarejestrowany w PZJ/WZJ zapewniające odpowiednie warunki do przeprowadzenia egzaminu. Za zachowanie odpowiednich standardów odpowiada Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, którym musi być osoba mająca uprawnienia sędziego rajdowego co najmniej II klasy.

 

 • Egzamin  na Srebrną Odznakę jest przeprowadzany przez 3 członków Komisji Egzaminacyjnej, z których jeden musi być sędzią dyscypliny konkurencji rajdów z co najmniej II klasą, drugi lekarzem weterynarii PZJ uprawnionym do obsługi Zawodów Rajdowych, a trzeci członkiem WKE. Egzamin na Odznakę Złotą przeprowadzany jest pod przewodnictwem Członka Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W skład Komisji wchodzą dodatkowo sędzią dyscypliny konkurencji rajdów z co najmniej II klasą i lekarz weterynarii PZJ uprawniony do obsługi Zawodów Rajdowych.

 

1. Srebrna Specjalistyczna Odznaka Jeździecka w Dyscyplinie Długodystansowych Rajdów Konnych

 • Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Odznaki Brązowej po upływie co najmniej trzech miesięcy od daty jej uzyskania (daty egzaminu).
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
 • Minimalny wiek egzaminowanego – 13 lat
 • część teoretyczna obejmuje sprawdzenie wiedzy egzaminowanego z zakresu pytań na Ogólną Srebrną Odznakę PZJ oraz zestawu pytań specjalistycznych
 • Pytania specjalistyczne obejmują:
  • obowiązkowe przeprowadzenie przez egzaminowanego analizy wszystkich informacji zawartych w Książeczce Startów Konia w aspekcie przygotowań konia do startów oraz faktycznych umiejętności jeźdźca,
  • wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia konia rajdowego,
  • zasady jazdy w terenie,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • rozszerzone wiadomości z zakresu znajomości przepisów i regulaminów rajdowych,
  • zakresu fizjologicznych podstaw treningu konia rajdowego.
 • Pytania i odpowiedzi do egzaminu teoretycznego publikowane są na stronie internetowej PZJ.
 • Część praktyczną stanowi ukończenie konkursu zgodnego z zasadami klasy P z minimum 30 punktami. Jeżeli egzamin odbywa się równolegle z zawodami, część praktyczna dla zawodników i koni posiadających licencję może odbywać się w ramach konkursu klasy P rozgrywanego na danych zawodach, wówczas osoby zdające egzamin na odznakę, ale nie posiadające licencji PZJ/WZJ startują na tym dystansie poza konkursem.

 

2. Złota Specjalistyczna Odznaka Jeździecka w Dyscyplinie Długodystansowych Rajdów Konnych

 • Do egzaminu mogą przystąpić posiadacze Srebrnej Specjalistycznej  Odznaki Jeździeckiej w Dyscyplinie Długodystansowych Rajdów Konnych po upływie co najmniej roku od daty jej uzyskania (daty egzaminu).
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej
 • Minimalny wiek egzaminowanego – 15 lat
 • Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie wiedzy egzaminowanego z zakresu pytań egzaminu na ogólną Złotą Odznakę PZJ oraz zestawu pytań specjalistycznych
 • Pytania specjalistyczne obejmują:
  • obowiązkowe przeprowadzenie przez egzaminowanego analizy wszystkich informacji zawartych w Książeczce Startów Konia w aspekcie przygotowań konia do startów oraz faktycznych umiejętności jeźdźca,
  • rozszerzone wiadomości z zakresu pielęgnacji, żywienia i zdrowia konia rajdowego,
  • rozszerzone wiadomości z zakresu fizjologicznych podstaw treningu koni
  • rozszerzone wiadomości z zakresu znajomości przepisów i regulaminów rajdowych ogólnych oraz szczegółowej znajomości  regulaminów
 • Pytania do egzaminu teoretycznego publikowane są na stronie internetowej PZJ.
 • Część praktyczną stanowi ukończenie konkursu zgodnego z wymaganiami klasy N. Jeżeli egzamin odbywa się równolegle z zawodami, część praktyczna dla zawodników i koni posiadających licencję może odbywać się w ramach konkursu klasy N rozgrywanego na danych zawodach, wówczas osoby zdające egzamin na odznakę, ale nie posiadające licencji PZJ/WZJ startują na tym dystansie poza konkursem.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 18 marca 2010
 

Sponsorzy

amplus