Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

O "zagrywaniu" słów kilka
O "zagrywaniu" słów kilka PDF Drukuj Email

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu przedstawiamy w skondensowanej formie charakterystykę wymagań dla jeźdźców oraz koni dotyczących prawa startu w poszczególnych kategoriach konkursów na zawodach krajowych oraz międzynarodowych, czyli tzw. "zagrywania".

Według obecnych przepisów osoba chcąca rozpocząć starty w rajdach długodystansowych musi zdać egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką i wykupić  licencję WZJ lub PZJ.

Wykupienie podstawowej licencji W uprawnia do startów w konkursach klas LL, L, P i N.

Warunkiem uprawniajacym  do startów w konkursach 1* (krajowych oraz międzynarodowych),  jest zdobycie III klasy sportowej, czyli ukończenie  dwóch konkursów klasy P z minimum 30 pkt. oraz dwóch konkursów klasy N. W poprzednim roku, zgodnie z przepisami PZJ, wymaganie to trzeba było spełnić w ciągu jednego roku kalendarzowego, ale w związku z aneksem zgłoszonym do Regulaminu Dyscypliny przez Komisję Rajdów PZJ, okres ten ma być wydłużony do dwóch lat.

Ukończenie w jednym roku dwóch konkursów klasy 1* daje II klasę sportową, która pozwola na start w konkursach 2*.

Ukończenie konkursu 2* w tempie minimum 14 km/h na Zawodach Ogólnopolskich lub Zawodach Międzynarodowych daje I klasę sportową i możliwość startów w konkursach 3*.

Podobne są zasady zagrywania koni. Jeżeli koń (minimum 5 - letni) ukończy dwa konkursy klasy P z minimum 27 punktami, to może startować w konkursach klasy  N. Jeżeli koń (minimum 6 - letni) ukończy dwa konkursy klasy N, to może startować w konkursach klasy 1* - zarówno krajowych (ZR, ZO) jak i międzynarodowych (CEI).

Zawodnicy posiadający minimum  licencję II (II klasę sportową) mogą tę drogę trochę skrócić i rozpocząć starty konia (minimum 6 - letniego) od klasy N i zakwalifikować go do konkursów klasy 1* (krajowych oraz międzynarodowych) poprzez trzykrotne ukończenie konkursu klasy N.

Ukończenie przez konia konkursu klasy 1* daje możliwość startu w konkursie 2*, a ukończenie konkursy 2* daje możliwość startu w konkursie 3*.

Uzyskanie kwalifikacji do konkursów klasy 1* zgodnie z Regulaminem Dyscypliny PZJ zarówno przez konia jak i jeźdźca uprawnia do startu w zawodach krajowych oraz międzynarodowych (CEI) w konkursach klasy 1*. Dla zawodników oraz koni chcących rozwijać swoją karierę międzynarodową konieczne są starty w konkursach międzynarodowych (CEI). I tak żeby wziąć udział w konkursie CEI2* koń i jeździec (niekoniecznie jako para) muszą wcześniej ukończyć konkurs CEI1*, a żeby wziąć udział w konkursie CEI3* koń i jeździec (niekoniecznie jako para) muszą wcześniej ukończyć konkurs CEI2*.

Zawody krajowe 1* oraz 2* nie dają kwalifikacji ani koniom, ani jeźdźcom do konkursów CEI2* lub CEI3*!

Zawodnicy oraz konie startujący na zawodach międzynarodowych (konkursy CEI), zarówno w kraju, jak i za granicą muszą posiadać licencję Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Jej zakupy dokonuje się za pośrednictwem biura PZJ. Do startów zagranicznych konieczny jest również paszport konia FEI. Do stratów w zawodach międzynarodowych  rozgrywanych w Polsce paszport FEI jest konieczny tylko do konkursu CEI3*.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 19 marca 2010
 

Sponsorzy

amplus