Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Kosicki pi?ty w Gartow
zd1Maciej Kosicki dosiadaj?cy Eurolanda zaj?? w miniony weekend pi?te miejsce w konkursie CEIJY3* 120 km rozegranym podczas zawodw mi?dzynarodowych w miejscowo?ci Gartow w Niemczech.  Zawody odby?y si? w dniach 16 - 18 kwietnia. W sumie odby?o si? 11 konkursw, w tym 5 mi?dzynarodowych. Polska para przejecha?a dystans w tempie 13,60 km/h.

 - Moim priorytetem by?o uko?czenie tego konkursu. Cel tego startu, jakim by?o "doko?czenie" zagrywki do tegorocznych Mistrzostw Europy Juniorw i M?odych Je?d?cw, zosta? zrealizowany. - relacjonuje Maciej Kociski. - W zwi?zku z d?ug?, ponad 12 godzinn? podr?? za?o?y?em tempo w granicach 13 - 14 km/h. Trasa zawodw by?a stosunkowo szybka, wiod?a g?wnie le?nymi, piaszczystymi drogami. Organizacja natomiast nie powala?a na nogi, zawodnicy nie znali na bie??co swoich czasw, a szczeg?owe wyniki zosta?y og?oszone dopiero na drugi dzie?, pod tym wzgl?dem polskie CEI wypadaj? zdecydowanie lepiej.
Maciej Kosicki rozpocz?? tegoroczny sezon startw polskich je?d?cw na zawodach mi?dzynarodowych w Europie. Kolejnym sprawdzianem zagranicznym dla polakw b?d? CEI w Babolnej na W?grzech, gdzie jak co roku wybiera si?  spora grupa zawodnikw z Polski. Dla Kosickiego i Eurolanda nast?pnymi zawodami b?d? MEJiMJ, ktre odb?d? si? w sierpniu w Kreuth (Niemcy).

Wyniki konkursu CEIJY3* 120 km>
Wyniki wszystkich konkursw na stronie zawodw>
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 20 kwietnia 2010
 

Sponsorzy

amplus