Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

ZR, ZA ?ukowe - wyniki
W dniach 7 - 9 maja br. w Dolinie Koni w ?ukowem odby?y si? Zawody Regionalne oraz Amatorskie w d?ugodystansowych rajdach konnych pod nazw? "5. Bieszczadzki D?ugodystansowy Rajd Konny". Pierwotnie w tym terminie mia?y odby? si? Zawody Oglnopolskie, ale w zwi?zku z ma?? ilo?ci? zg?osze? organizatorzy zdecydowali si? na obni?enie ich rangii. Podczas zawodw rozegrano konkurs klasy N i L w randze zawodw regionalnych oraz dwa towarzyskie konkursy klasy LL.

Wyniki Zawodw Regionalnych:
klasa N
klasa L (sobota)
klasa L (niedziela)

Wyniki Zawodw Amatorskich (Towarzyskich):
klasa LL (sobota)
klasa LL (niedziela)

Na stronie internetowej organizatorw mo?na znale?? obszern? relacj? oraz galeri? zdj??.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 19 maja 2010
 

Sponsorzy

amplus