Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Komisja Rajdw PZJ informuje, ?e w zwi?zku z wyja?nieniem powodw  obni?enia minimalnego tempa w konkursach klas L i N rozegranych na Zawodach Regionalnyach w ?ukowem w dniach 7 - 9 maja br. wyniki te s? uznane za prawid?owe. Poni?ej publikujemy list S?dziego G?wnego tych zawodw wyja?niaj?cy okoliczno?ci obni?enia tempa minimalnego.


List S?dziego G?ownego ZR ?ukowe (07-06.05.10) w sprawie obni?enia tempa minimalnego>
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 31 maja 2010
 

Sponsorzy

amplus