Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

ZO/ZA Ru? Ma?a - wyniki, galeria zdj??

Prezentujemy wyniki oraz galeri? zdj?? z Zawodw Oglnopolskich oraz Zawodw Amatorskich w Rusi Ma?ej ko?o Ostrdy, ktre odby?y si?  w miniony weekend. W najd?u?szym konkursie klasy 1* na dystansie 85 km triumfowa?a El?bieta Horbowiec dosiadaj?ca ogiera Ghazallah. Drugi By? Maciej Kacprzyk na Ferrro, a trzecia Dorota Krzywicka na Sahibie.


Zawody jak na tegoroczne warunki mia?y stosunkowo skromn? obsad?. W ramach Zawodw Oglnopolskich rozegrano 4 konkursy: 1* (3 pary na starcie, 3 uko?czy?y), N (2 pary na starcie, 2 uko?czy?y), P (11 par na starcie, 10 uko?czy?yo oraz L (7 na starcie, 7 uko?czy?o). Wi?ksza frekwencja by?a w konkursach amatorskich, okre?lanych przez ganizatora zawodw Andrzeja Saneckiego, mianem ?redniodystasnowych. W klasie LL wystartowa?o 12 koni i tyle samo j? uko?czy?o. W krciutkim konkursie klasy "LLL" wystartowa?y z kolei 3 pary.

Zawodnicy w piekn?, s?onecz? pogod? zmagali si? z zaskakuj?co trudn?, lekko pagrkowat? i posiadaj?c? wiele zakr?tw tras?. Problemy z oznakowaniem i wynikaj?cymi z tego licznymi pomy?kami, przys?oni?y wielkie walory estetyczne p?tli wiod?cych przez podostrdzkie lasy oraz wok? jeziora Szel?g Wielki.

Wyniki:

ZO-1*

ZO-N

ZO-P

ZO-L

ZA-LL

ZA-LLL

Galeria zdj??>

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 07 czerwca 2010
 

Sponsorzy

amplus