Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI Ramboulliet - wyniki

W sobot?, 5 maja br., trjka reprezentantw KJ Champion ?d? wzi??a udzia? w silnie obsadzonym konkursie CEI2* 130 km w Ramboulliet, we Francji. Beata Dzikowska dosiadaj?ca Cyryla z tempem 17,18 km/h zaj??a 10 miejsce. Kamila Kart jad?ca na Label du Magny by?a 13 (tempo 16,31 km/h). Artur Landau na Arfalu zosta? wyeliminowany z powodw metabolicznych na drugiej bramce weterynaryjnej.

Z tempem 18,50 km/h zwyci??y? reprezentant Hiszpanii Jordi Arboix dosiadj?cy konia Ashlan. W sumie z 87 startuj?cych konkurs ten uko??zy?o tylko 31 par. Beata Dzikowska oraz Cyryl od pocz?tku byli w czo?wce, po pierwszej bramce nasza para by?a 3, a po drugiej obj??a prowadzenie.

- Jestem bardzo dumna z Cyryla. - mwi Beata Dzikowska - Gdyby nie zgubiona podkowa do ko?ca mogliby?my walczy? o zwyci?stwo. Ale i tak jestem zadowolona z 10 miejsca. Oprcz trudnej trasy, ktrej suma r?nicy wzniesie? wynios?a ponad 1300 m, dodatkowym utrudnieniem by? 31 stopniowy upa?.

Kamila Kart oraz Label du Magny szanse na lepsze miejsce utraci?y na drugiej bramce, na ktr? wchodzi?y ponad 18 minut. - Label na drugiej bramce by?a bardzo zdenerwowana, st?d tak d?ugi czas wej?cia, potem ju? wszystko by?o w porz?dku. - relacjonuje Beata Dzikowska.

Za ten start reprezentantkom Polski nale?? si? du?e brawa, to pierwszy tak dobry wynik naszych zawodnikw (uwzgl?dniaj?c tempo i zaj?te miejsca) we "francuskiej ekstraklasie". W Rambouillet startowa?a czo?wka je?d?cw z Francji, a tak?e reprezentaci Bahrajnu, Belgii, Hiszpanii oraz Niemiec, dlatego wynik Polek nale?y uzna? za bardzo warto?ciowy. Tak trzyma? dziewczyny!


Wyniki konkursu CEI2* 130 km>

Trasa zawodw>

Propozcyje zawodw>

Strona www organizatorw>

Galeria zdj?? Osamy Mohammeda na Picasa Web Albums>

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 07 czerwca 2010
 

Sponsorzy

amplus