Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

ZR/ZA Zabajka 12-13.06 - wyniki

W rozegranych w dniach 12 -13 czerwca zawodach w Zabajce zorganizowanych przez UKJ RUMAK wystartowa?o 28 par. Sobotni przegl?d z godziny 16-tej przesuni?to na 18-t? ze wzgl?du na panuj?cy upa? (33 stopnie w cieniu). Upa? by? te? najprawdopodobniej  powodem wycofania si? kilku koni ze startu. Po nocnej wichurze od samego rana trwa?a odbudowa pola serwisowego, na szcz??cie namioty nie polecia?y daleko. Starty rozpocz??y si? o godz. 5.00.

Pogoda okaza?a si? by? bardzo ?askawa, temp. 15-20 stopni, lekkie zachmurzenie i s?aby wiatr by?y wr?cz wymarzone dla koni. Trasa po trwaj?cej tydzie? "sianowej" pogodzie sucha i przyjazna. Wej?cia na bramki praktycznie z "marszu", tempa wysokie. Oglnie zapowiada?o si?, ?e b?dzie bardzo ci??ko, a by?o wr?cz odwrotnie, wszyscy startuj?cy zako?czyli zawody zadowoleni, no mo?e z wyj?tkiem czterech zawodniczek UKJ RUMAK, ktre pomyli?y tras?. Na dekoracj? oczywi?cie wysz?o s?o?ce pokazuj?c blask pucharw ufundowanych przez SK Kielnarowa i stworzony do zawodw rajdowych o?rodek LKJ Zabajka.  W imienu organizatorw wszystkim uczestnikom bardzo dzi?kuj? i zapraszam we wrze?niu.

Grzegorz Le?

 

Wyniki:

ZR1*

ZR-N

ZR-P

ZR-L

ZA-LL

Wpisany przez Grzegorz Le?    środa, 16 czerwca 2010
 

Sponsorzy

amplus