Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

MPMK '10 - warunki kwalifikacji oraz zasady rozgrywania

Na stronie internetowej Polskiego Związku Hodowców Koni ukazał się regulamin tegorocznych Mistrzostw Polskich Młodych Koni. Zawody, które odbędą się w Gieniuszach w dniach 1 - 3 października, w tym roku będą mieć status oficjalnych, a ich współorganizatorem będzie PZHK.

 

 

Warunki kwalifikacji oraz zasady rozgrywania - sezon 2010

 1. Do Mistrzostw Polski Młodych Koni w Długodystansowych Rajdach Konnych zakwalifikowane zostaną:
  • w kategorii koni 4-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę L z minimum 12 punktami na zawodach rangi ogólnopolskiej lub regionalnej;
  • w kategorii koni 5-letnich wszystkie konie, które co najmniej raz ukończyły klasę P z minimum 27 punktami na zawodach rangi ogólnopolskiej lub regionalnej;
  • w kategorii koni 6-letnich wszystkie konie, które co najmniej dwa razy w karierze ukończyły klasę P z minimum 27 punktami na zawodach rangi ogólnopolskiej lub regionalnej w tym co najmniej raz w roku rozgrywania MPMK lub co najmniej raz klasę N na zawodach rangi ogólnopolskiej lub regionalnej;

 2. MPMK w Długodystansowych Rajdach Konnych odbywają się zgodnie z przepisami i Regulaminem PZJ Dyscypliny Długodystansowe Rajdy Konne poza elementami wskazanymi w niniejszym regulaminie.


 3. MPMK:
  • koni 4-letnich rozgrywane są na zasadach konkursu klasy L;
  • koni 5-letnich - konkursu klasy P;
  • koni 6-letnich - konkursu klasy N, z tym że koniom przyznawane są punkty na zasadach klasy P, ale z trzech bramek weterynaryjnych. Dodatkowo w kategorii koni 6-letnich obowiązuje waga minimalna jeźdźca wynosząca 70 kg.


 4. W kategorii koni 4-letnich obowiązuje pokaz konia w stępie i kłusie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Podczas tej oceny obowiązuje następujący sposób prezentacji - najpierw koń oglądany jest w kłusie, następnie w pozycji stój, na końcu w stępie. Oceniane są następujące elementy:
  • typ i pokrój,
  • kondycja, pielęgnacja
  • ruch w stępie i kłusie (szczegółowe wymagania stawiane koniom patrz - postanowienia ogólne MPMK organizowanych przez PZHK).
  Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnożoną przez 0,05 dodaje się do całkowitego wyniku punktowego w klasie. Wynik oceny na płycie ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem oraz jest publikowany w wynikach MPMK w oddzielnej kolumnie.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 02 lipca 2010
 

Sponsorzy

amplus