Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Na pro?b? nadawcy publikujemy list Micha?a Ka?mierczyka do Komisji Rajdów PZJ w sprawie decyzji S?dziego G?ównego dotycz?cej eliminacji Konia Wi?nicz Nowy podczas zawodów w d?ugodystansowych rajdach konnych rozegranych w Starych ?ukowicach w dniach 9-11 lipca 2010.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 27 lipca 2010
 

Sponsorzy

amplus