Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Maciej Kosicki na Mistrzostwach Europy

Jutro o 7 rano Maciej Kosicki -  ?wie?o upieczony Mistrz Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw - dosiadaj?cy Eurolanda wystartuje w konkursie Mistrzostw Europy Juniorw i M?odych Je?d?cw.

Zapraszamy do trzymania kciukw i ?ledzenia wynikw w Internecie.

Tegoroczne MEJiMJ odbywaj? si? w Kreuth, w Niemczech. Trasa licz?ca 120 km jest podzielona na 4 etapy: 40 km, 30 km, 30 km oraz 20 km. Na stracie stanie 50 zawodnikw z 16 krajw, w tym 6 dru?yn. Pogoda ma by? sprzyjaj?ca, oko?o 20 stopni i pochmurnie, ale bez deszczu. Wi?ksze trudno?ci b?dzie sprawia? trasa, lekko pagrkowata, z twardym, kamienistym pod?o?em.

Walka o medale stoczy si? zapewne pomi?dzy dru?ynami Francji, Belgii oraz Hiszpanii. By? mo?e z dobrej strony - jak to cz?sto bywa - zaprezentuj? si? gospodarze. Dla naszej pary najwa?niejsze b?dzie uko?czenie zawodw i poprawienie wyniku z zesz?orocznych Mistrzostw ?wiata w Babolnej.

Wyniki na ?ywo b?d? prezentowane na stronie endurance-timing.info.

My rwnie?, w miar? mo?liwo?ci technicznych, b?dziemy starali si? jak najszybciej poda? wynik naszej pary.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 04 sierpnia 2010
 

Sponsorzy

amplus