Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

ZR KJ Champion - wyniki

W sobot?, 18 wrze?nia, w Klubie Je?dzieckim Champion odby?y sie Zawody Regionalne. W dwch konkursach klas P-50 km oraz N-80 km w sumie wzi??o udzia? 15 par. W klasie P triumfowa? Micha? Ka?mierczyk na wa?achu Wi?nicz Nowy, w klasie N zwyci??y?a Alicja Sobieska dosiadaj?ca Mesala.

Klasa P - 50 km pdf 70.26 KB
Klasa N - 80 km pdf 37.33 KB
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 19 września 2010
 

Sponsorzy

amplus