Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Alltech WEG Kentucky 2010 - konkurs rajdowy ju? jutro!

Sobota, 25 wrze?nia jest pierwszym dniem sportowych zmaga? je?d?cw bior?cych udzia? w Alltech FEI World Equestrian Games 2010, czyli ?wiatowych Igrzysk Je?dzieckich rozgrywanych w Lexington w stanie Kentucky (USA). Jutro, o 7 rano czasu lokalnego 107 je?dcw z 30 krajw stanie na stracie 160 km trasy konkursu rajdowego. Niestety nie b?dzie w?rd nich reprezentantw Polski.

Igrzyska odb?d? si?  w dniach 25 wrze?nia 10 pa?dziernika. Je?d?cy z ca?ego ?wiata b?d? rywalizowa? w skokach przez przeszkody, uje?d?eniu, WKKW, powo?eniu (zaprz?gi czterokonne), rajdach d?ugodystansowych, wolty?erce oraz reiningu.
WEG odbywaj? si? co cztery lata. Pierwsze mia?y miejsce w 1994 roku w Hadze, potem by? 1998 rok i Rzym, hiszpa?skie Jerez de la Frontiera w 2002 roku i ostatnie w 2006 roku w Akwizgranie , w Niemczech.

Jeszcze przed ceremoni? otwarcia, ktr? zaplanowano na dzi?, na godz. 19.00. czasu lokalnego, wystartuj? ulubie?cy ameryka?skiej publiczno?ci - dru?ynow? rywalizacj? rozpoczn? reiningowcy. Fina? indywidualnych wyst?pw w tej dyscyplinie b?dzie mia? miejsce w czwartek, 30 wrze?nia. Polsk?  b?dzie reprezentowa? Bogdan Czarnik na ameryka?skim koniu Colonel Pepenator

Od 27 wrze?nia do 1 pa?dziernika trwa? b?dzie wsp?zawodnictwo w uje?d?eniu. W?rd najlepszych w tej dyscyplinie zobaczymy dwjk? naszych reprezentantw: Katarzyn? Milczarek na Ekwadorze i Micha?a Rapcewicza na Randonie.

Rywalizacja w skokach potrwa od 4 do 9 pa?dziernika. Szans? na zdobycie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w 2012 r w Londynie b?dzie mia?a polska ekipa w sk?adzie:

Andrzej Lema?ski Bischof L

Aleksandra Lusina Ekwador

Piotr Sawicki Caballus Z

Antoni Tomaszewski Trojka

Naszym jedynym reprezentantem w dyscyplinie WKKW jest ?ukasz Ka?mierczak na Ostlerze. W tej dyscyplinie zawodnicy konkurowa? b?d? od 30 wrze?nia do 3 pa?dziernika.

W powo?eniu zaprz?gami czterokonnymi wyst?pi Piotr Mazurek z luzakami: Nicol? J?siak i Arkadiuszem Szpojd?. B?dzie mia? do dyspozycji wypo?yczone ameryka?skie konie Cavallo 47, Equo, Nico, Toro, Toro 14. Powo?eniowcy b?d? rywalizowali od 7 do 10 pa?dziernika.

10 pa?dziernika odb?dzie si? Ceremonia zako?czenia Igrzysk.

Tytu?u Mistrza ?wiata w rajdach broni? b?dzie Maria Alvarez Ponton z Hiszpanii dosiadaj?ca wspania?ego wa?acha czystej krwi o imienu Nobby (Prophency EF - Nocturne/Nabucco, hod. Hans Schorn). Ta utytuowana para wywalczy?a M? w 2008 roku w Malezji, a przed rokiem zwyci??y?a w Mistrzostwach Europy w Asy?u, we W?oszech. Co ciekawe, Maria czas pomi?dzy czempionatami wykorzysta?a na ci??e, a trzy miesi?ce temu urodzi?a dziecko.  W konkursie dru?ynowym, jak zwykle, faworytem jest ekipa Francji, ale wielki apetyt na sukces w tej klasyfikacji maj? reprezentanci gospodarzy. Wszystko rostrzygnie si? ju? jutro!

Lista zg?osznych je?d?cw i koni pdf 310.28 KB

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 25 września 2010
 

Sponsorzy

amplus