Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI Fontanafredda - wyniki

31 listopada reprezentanci Polski wzi?li udzia? w zawodach mi?dzynarodowych w miejscowo?ci Fontanafredda we W?oszech. Obie pary reprezentauj?ce nasz kraj wystatowa?y w konkursie CEI2* 120 km. Olga Ciesielska dosiadaj?ca wa?acha arabskiego  hodowli francuskiej Boris Feuillox (Barour de Cardonne - Bochnia/Fawor, hod. Mieke Te Kloese (FR), w?. Artur Landau) zosta?a wyeliminowana z powodu kulawizny na ostatniej bramce weterynaryjnej po przejechaniu ca?ego dystansu. Ryszard Zieli?ski startuj?cy na Gandawie (Eldon - Gryzetka/Wojs?aw, hod. SK Micha?w, w?. H. Zieli?ska) zosta? wyeliminowany z przyczyn metabolicznych po 3 p?tli.

Ponadto w konursie tym startowa?y dwa konie z Polski pod reprezentantami innych krajw. Nal???cy, podobnie jak Boris Feuillox, do Artura Landaua Mu-Ardesz  (Dobry? - Mu-Ardah/Armaniak, hod. I. Filar, w?. A. Landau) dosiadany przez reprezentantk? S?owacji Soni? Chromekov?, zosta? wyeliminowany z powodu kulawizny po 2 p?tli, a startuj?cy pod reprezentantem gospodarzy Piergorgiorgiem Di Benedetto Gent (Samsheik - Gryzetka/Wojs?aw, hod. SK Micha?w, w?. H. Zieli?ska) odpad? z powodu kulawizny ju? po 1 p?tli.

W konkursie z przeci?tn? 17,09 km/h zwyci??y? rerezentuj?cy Szwajcari? Ralph Durler na klaczy czystej krwi arabskiej AINHOA TORDIDJA (TORNADO DE SYRAH - AINHOA KADIDJA/ARBEKOA, hod. S.C.E.A. Ainhoa Valerio (FR), w?. Kaiser Nora).

Wyniki CEI2* 120 km Fontanafredda, 31.10.2010 pdf 153.17 KB

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 03 listopada 2010
 

Sponsorzy

amplus