Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Walny Zjazd Sprawozdawczy PZJ
Walny Zjazd Sprawozdawczy PZJ PDF Drukuj Email

W minion? sobot?, 27 listopada 2010 r.,  oby? si?  Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatw Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego. Prezentujemy przes?any delegatom materia?y sprawozdawcze dotycz?cy rajdw d?ugodystansowych:

Sprawozdanie Komisji Rajdw 2009 - 2010 pdf 80.01 KB 

Naklady na rajdy w roku 2009 pdf 39.63 KB 

Nak?ady na rajdy w roku 2010 pdf 38.94 KB 

Komplet materia?w sprawozdawczych dost?pny jest na stronie PZJ.

Krtka relacja z obarad ukaza?a si? na witrynie miesi?cznika "?wiat koni".

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 29 listopada 2010
 

Sponsorzy

amplus