Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Sezon 2010 - wyniki

Zbiorcze zestawienie wynikw w sezonie 2010 obejmuj?ce Mistrzostwa, zawody zagraniczne z udzia?em polskich je?d?cw, zawody mi?dzynarodowe w Polsce, zawody oglnopolskie oraz regionalne i amatorskie.

Mistrzostwa

?wiatowe Igrzyska Je?dzieckie Lexington - Kentucky (USA)

Wyniki indywidualne pdf 124.46 KB
Wyniki dru?ynowe pdf 20.67 KB

Mistrzostwa Europy Juniorw i M?odych Je?d?cw Kreuth (Niemcy)

Wyniki indywidualne pdf 93.39 KB

Wyniki dru?ynowe pdf 90.61 KB

Best Condition pdf 59.12 KB

Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni Compiegne (Francja)

M?MK'10 konie 8-letnie, CEI3* 160 km pdf 104.67 KB

M?MK'10 konie 7-letnie, CEI2* 130 km pdf 114.25 KB

Starty Polakw w zawodach zagranicznych

Konkurs o Puchar Prezydenta Zjednocznych Emiratw Arabskich (ZEA)

Wyniki ko?cowe>
Wyniki dru?ynowe>

CEI Gartow (Niemcy)

Wyniki konkursu CEIJY3* 120 km>

CEI/CEN Babolna (W?gry)

Wyniki CEI2* 120 km>

Wyniki CEN-80km (sobota)>

Wyniki CEN-80 km (niedziela)>

CEI Marbach (Niemcy)

CEI1* 80 km>

CEN-80 km>

CEI Kurgjarve (Estonia)

Wyniki konkursu CEI1* 80 km>

CEI Ramboulliet (Francja)

Wyniki konkursu CEI2* 130 km>

CEI Pezinok (S?owcja)

Wyniki konkursu CEI1* 80 km>

CEI Dillingen (Niemcy)

Wyniki konkursu CEI2* 120 km>

Wyniki konkursu CEI1* 93 km>

Wyniki konkursu CEIJY1* 93 km>

CEI Kurtuvenai (Estonia)

?

CEI Euston Park (Wielka Brytania)

Eliminacje w konkursie CEI2* 120 km pdf 12.68 KB

CEI Most (Czechy)

Wyniki konkursu CEI3* 160 km pdf 97.05 KB

Wyniki konkursu CEI1* 89 km pdf 95.63 KB


CEI Fontanafredda (W?ochy)
Wyniki CEI2* 120 km Fontanafredda, 31.10.2010 pdf 153.17 KB

Zawody mi?dzynarodowe w Polsce

CEI Stare ?ukowice
Wyniki konkursw mi?dzynarodowych (CEI/CEIJY)> pdf 77.07 KB

CEI Ku?nia Nowowiejska

Zawody Oglnopolskie

ZO Gieniusze 23-25.04
Wyniki wszystkich konkursw (1*, N, P, L)>

ZO Ru? Ma?a

ZO-1*

ZO-N

ZO-P

ZO-L

ZO Stare ?ukowice

Wyniki konkursw oglnopolskich (CEN)> pdf 85.34 KB

ZO Gieniusze 30.07-01.08

ZO-2* - MPJiMJ 2010 pdf 25.43 KB Best Condition: Cesihus
ZO-L pdf 25.68 KB

ZO Ku?nia Nowowiejska

MPMK oraz ZO Gieniusze 8-10.10
Wyniki MPMK oraz ZO Gieniusze 8-10.10 br. pdf 194.38 KB

Zawody Regionalne oraz Amatorskie

ZR, ZA ?ukowe 7-9.05
ZR klasa N
ZR klasa L (sobota)
ZR klasa L (niedziela)
ZA klasa LL (sobota)
ZA klasa LL (niedziela)

ZR Dyl?gwka 14-16.05
Wyniki wszystkich konkursw>

ZR, ZA Zabajka 29-30.05

ZA Ru? Ma?a 4-6.06

ZA-LL

ZA-LLL


ZR/ZA Zabajka 12-13.06

ZR1*

ZR-N

ZR-P

ZR-L

ZA-LL


ZR D?brwka-Buczkw (SK Wi?nicz) 14.08

ZR-N pdf 30.22 KB

ZR-P pdf 22.41 KB

ZR-L pdf 20.21 KB

ZR-LL pdf 12.78 KB

ZA-L pdf 29.37 KB

ZA-LL pdf 28.84 KB


ZR Ciosny (KJ Champion) 18.09
Klasa P - 50 km pdf 70.26 KB
Klasa N - 80 km pdf 37.33 KB

MO, ZR, ZA Zabajka 18-19.09
Wyniki MO, ZR, ZA Zabajka 18-19.09.2010 pdf 1.69 MB

ZR, ZA ?ukowe 9-10.10

ZR ?ukowe - kl. L-40 km - 09.10.2010 pdf 414.40 KB

ZA ?ukowe - kl. LL-20 km - 09.10.2010  pdf 635.96 KB

ZA ?ukowe - kl. LL-20 km - 10.10.2010  pdf 623.57 KB

ZR, ZA Zabajka 16.10

ZR Zabajka 16.10.10 - 1* - seniorzy pdf 22.68 KB
ZR Zabajka 16.10.10 - 1* - jun&mj pdf 21.18 KB
ZR Zabajka 16.10.10 - N pdf 19.73 KB
ZR Zabajka 16.10.10 - P pdf 23.32 KB
ZR Zabajka 16.10.10 - L pdf 21.49 KB
ZA Zabajka 16.10.10 - LL (20 km) pdf
ZA Zabajka 16.10.10 - LL (10 km) pdf 22.57 KBWpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 30 grudnia 2010
 

Sponsorzy

amplus