Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konferencja dyscypliny - program

Przedstawiamy program dorocznej szkoleniowo-organiacyjnej Konferencji Dyscypliny, ktra odb?dzie si? w niedziel? 13 lutego w Warszawie w Klinice Koni SGGW, ul. Nowoursynowska 100 (dojazd od ulicy P?askowickiej).


Program

11.00. Rozpocz?cie Konferencji

11.05. - 12.00. Marzanna Herzig Samotno?? d?ugodystansowca.

12.00. - 12.15. Janusz Oko?ski Czysty sport.

12.15. 13.00. Andrzej Bereznowski sprawozdanie z dzia?alno?ci Komisji DRK PZJ za rok 2010.

oraz wyst?pienie Prezesa Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego Marcina Szczypiorskiego  

13.00. -  13.45. Przerwa (obiad)

13.45. 16.00. 

  • Propozycje zmian Regulaminu w dyscyplinie DRK.
  • Propozycje zmian Regulaminu MPMK w dyscyplinie DRK.
  • Kalendarz zawodw na rok 2011.
  • Sprawy r?ne i dyskusja.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 02 lutego 2011
 

Sponsorzy

amplus