Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI/CEIJY Samorin (S?owacja) - propozycje

Prezentujemy propozycje zawodw mi?dzynarodowych, ktre odb?d? si? w Samorinie na S?owacji, w dniach 27 - 29 maja br.

Zawody te maj? wyj?tkowo wysok? jak na europojskie rajdy pul? nagrd: w sumie do wygrania b?dzie 13 000 Euro!

Nagdrody w poszczeglnych konkursach prezentuj? si? nast?puj?co:

CEI3* 160 km:
1 miejsce - 2000 ;  2 - 1500 ; 3 - 1100 ; 4 - 800 ; 5 - 600 ;

CEI2* 120 km:

1 - 1000 ;  2 - 700 ; 3 - 600 ; 4 - 400 ; 5 - 300 ;

CEI* 80 km:

1 - 550 ;  2 - 400 ; 3 - 300 ; 4 - 250 ; 5 - 200 ;

CEIJY2* 120 km:

1 - 400 ;  2 - 300 ; 3 - 250 ; 4 - 200 ; 5 - 150 ;

CEIJY1* 80 km:

1 - 300 ;  2 - 250 ; 3 - 200 ; 4 - 150 ; 5 - 100 ;

CEI/CEIJY Samorin (S?owacja) - propozycje pdf 357.77 KB

Jednocze?nie zawodnikw planuj?cych starty w zawodach mi?dzynarodowych za granic? informujemy, ?e na stronie internetowej Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego w zak?adce terminarze>>kalendarz zaprosze? na zawody zagraniczne s? publikowane propozycj? zawodw mi?dzynarodowych przysy?anych do biura PZJ.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 20 marca 2011
 

Sponsorzy

amplus