Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Rajdowe statuetki na Torwarze podczas X Warsaw Horse Days
Rajdowe statuetki na Torwarze podczas X Warsaw Horse Days PDF Drukuj Email
xwhd_logo_24Ju? w najbli?szy weekend (25 27.03.2011), w hali widowiskowo - sportowej warszawskiego Torwaru, po raz dziesi?ty odb?d? si? Halowe Mi?dzynarodowe Zawody w Uje?d?eniu i Skokach CDI-W / CSI-W (X Warsaw Horse Days). Podczas zawodw nast?pi wr?czenie nagrd za rankingi w roku 2010 dla najlepszych zawodnikw m. in.  w dyscyplinie rajdw d?ugodystansowych. Uroczysto?? ta odb?dzie si? w sobot? - 26.03.2011 (po dekoracji konkursu uje?d?enia).
Informacje o zawodach na Torwarze s? dost?pne na stronie internetowej  www.warsawhorsedays.pl. Poza programem sportowym, zawody warszawskie maj? bardzo bogaty program edukacyjno informacyjny. Zainteresowanych bie??cymi sprawami naszego sportu zapraszamy na otwarte spotkanie z przedstawicielami Zarz?du Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, ktre zosta?o zaplanowane w sobot? (26.03.2011), pomi?dzy godzin? 18.00 19.00.
Bilety mo?na kupi? po?rednictwem Firmy EVENTIM (poprzez stron? internetow?  www.eventim.pl lub w punktach partnerskich Eventim w ca?ej Polsce).
Dodatkowym wydarzeniem. poprzedzaj?cym zawody b?dzie wyst?p mistrza sztuki je?dzieckiej LORENZO oraz grupy francuskich akrobatw Horse Man Team (GALA OTWARCIA, czwartek, 24.03.2011, godzina 18.00 20.00).
Bilety na ten emocjonuj?cy pokaz mo?na naby? rwnie? za po?rednictwem EVENTIM-u.


PROGRAM edukacyjno informacyjny
(Halowe zawody mi?dzynarodowe CDI-W, CSI-W, CSIJ Warszawa-Torwar 2011)

Pi?tek, 25.03.2011

SALA A
16:00 - 16:45 -  Sylwia Dobrowolska Wp?yw ?ywienia na kopyta
17:00 - 17:45 -  Mateusz Gieryn Metody oceny kondycji i konstytucji koni
18:00 - 18:45 -  Micha? Sanczenko ?ucznictwo Konne
SALA C
16:00 - 16:45  -  Barbara G?siorowska Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii
17:00-17:45  -  Piotr Mazurek, Ireneusz Koz?owski Podstawowy proces szkolenia a skala wyszkolenia konia
18:00 - 18:45        -  Natalia Smagacz ABC Paraje?dziectwa
19:00 - 19:45         -  Maciej Przewo?ny Osteochondroza a ?ywienie koni
SALA B
14:00 - 18:00 -  Konferencja organizacyjno szkoleniowa dyscypliny
uje?d?enia
18:30 - 20.00 -  Beata Mie?kowska Trening mentalny je?d?ca

Sobota, 26.03.2011

SALA A
11:00 - 11:45   -  Sylwia Dobrowolska ABC prawid?owego ?ywienia
12:00 - 12:45   -  Marta Stefaniak Ocena jako?ci pasz
13:00 - 13:45   -  Micha? Sanczenko ?ucznictwo konne
14:00 - 14:45   -  Hubert Szaszkiewicz Nie kupuj konia w worku
15:00 - 15:45   -  P.Peckiel, A. Cuber Dlaczego polskie konie ?
16:00 - 16:45   -  Piotr Mazurek, Ireneusz Koz?owski
Mechanika ruchu a szkolenie konia zaprz?gowego
SALA C
15:00 - 15:45   Wojciech Mickunas Ko?, przyjaciel cz?owieka
16:00 - 16:45   Ewelina Zo? Ko? klasyczny, ko? westernowy
17:00 - 17:45   Maciej Przewo?ny Rollkur mechanika powstawania
SALA B
11:00 - 14:00 -  Konferencja organizacyjno szkoleniowa dyscypliny skokw,
w tym informacja o sprawach sportu dzieci i m?odzie?y
18:00 - 19:00 -  Otwarte spotkanie z przedstawicielami Zarz?du PZJ
19:00 - 21:00 -  Wieczr wspomnie? kawaleryjskich ;
Film o Gen. Michale Gutowskim

Niedziela, 27.03.2011

SALA A
10:00 - 10:45 -  Marta Stefaniak Ocena jako?ci pasz
11:00 - 11:45 -  Micha? Sanczenko ?ucznictwo konne
12:00 - 12:45 -  Piotr Mazurek Ko? zaprz?gowy, jaki jest a jaki by? powinien
SALA C
10:00 - 10:45 - Jacek ?ojek O zachowaniu si? przy stole zachowania  pokarmowe koni
11:00 - 11:45 -  Wac?aw Pruchniewicz ABC bezpiecznej jazdy konnej
12:00 - 12:45 -  Piotr Mazurek Ko? zaprz?gowy, jaki jest a jaki by? powinien
SALA B
10:00 - 12:00 -  Spotkanie Zarz?du PZJ z Prezesami Wojewdzkich Zwi?zkw Je?dzieckich

PROGRAM GODZINOWY ZAWODW WARSZAWA-TORWAR 2011

Czwartek 24.03.2011
18:00 20:00          Gala Otwarcia - wyst?p mistrza sztuki je?dzieckiej LORENZO oraz grupy francuskich akrobatw Horse Man Team *

Pi?tek, 25.03.2011
PIERWSZA SESJA
08:00 - 10:00          CDI-W konkurs uje?d?enia GRAND PRIX
10:00 - 10:15          Dekoracja konkursu Grand Prix
10:20 10:40    -    Program edukacyjny
10:40 - 11:10          Ustawianie parkuru
11:15 - 12:00          CSIJ konkurs Rundy Juniorskiej
12:00 - 12:15          Dekoracja konkursu Rundy Juniorskiej
12:15 - 13:00          SHOW
13:00 - 13:30          Ustawianie parkuru
DRUGA SESJA
13:30 13:50    -    Program edukacyjny
14:00 - 15:30         CSI-W konkurs Ma?ej Rundy
15:30 - 15:45          Dekoracja konkursu Ma?ej Rundy
15:45 - 16:15         SHOW
16:15 - 17:00          Ustawianie parkuru
TRZECIA SESJA
17:00 - 18:30          CSI-W konkurs Du?ej Rundy
18:30 - 18:45          Dekoracja konkursu Du?ej Rundy
18:45 - 19:30          SHOW
19:30 - 20:00          Ustawianie parkuru
20:00 - 21:00          Konkurs sze?ciu barier  
21:00 - 21:15          Dekoracja konkursu sze?ciu barier
21:15 - 21:45          SHOW
Ok: 22:00          Zako?czenie zawodw

Sobota, 26.03.2011
PIERWSZA SESJA
08:00 - 08:45          CSIJ konkurs Rundy Juniorskiej
08:45 - 09:00          Dekoracja konkursu Rundy Juniorskiej
09:00 - 09:30          Ustawianie parkuru
09:30 - 11:00          CSI-W konkurs Ma?ej Rundy
11:00 - 11:15          Dekoracja konkursu Ma?ej Rundy
11:15 - 11:45          Ustawienie czworoboku
12:00 - 13:00          CDI-W konkurs uje?d?enia cz??? 1
13:00 - 14:00         Przerwa
DRUGA SESJA
14:00 - 15:00     -    CDI-W konkurs uje?d?enia cz??? 2
15:00 - 15:15          Dekoracja konkursu uje?d?enia
Dekoracje zawodnikw dyscypliny uje?d?enia, powo?enia, rajdw d?ugodystansowych za rankingi 2010.
Nominacje do Kadry Narodowej 2011 uje?d?enie, reining.
15:15 - 15:45          SHOW
15:45 - 16:15          Ustawianie parkuru
16:15 - 17:45          CSI-W konkurs Du?ej Rundy
17:45 - 18:00          Dekoracja konkursu Du?ej Rundy
18:00 - 19:15          SHOW
19:15 - 19:45          Ustawianie parkuru
19:45 - 21:00          Konkurs Pot?gi Skoku
Ok: 21:30             Zako?czenie zawodw

Niedziela, 27.03.2011
08:00 - 09:00  CSIJ Fina? Rundy Juniorskiej
09:00 - 09:15 Dekoracja Fina?u Rundy Juniorskiej
09:15 - 09:45 Ustawianie parkuru
10:00 - 12:00 CSI-W Fina? Ma?ej Rundy
12:00 - 12:15  - Dekoracja Fina?u Ma?ej Rundy
12:15 - 12:30  - Dekoracje zawodnikw dyscypliny skokw za rankingi 2010. Nominacje do Kadry Narodowej 2011 w skokach
12:30 - 13:00 Ustawianie parkuru
13.30 - 15.30 CSI-W Fina? Pucharu ?wiata Ligi Europy Centralnej
15:45 - 16:00 Dekoracja Fina?u Pucharu ?wiata LEC
16:00 - 17:00 SHOW
Ok.17:30          Zako?czenie zawodw

Obja?nienia:
*  impreza o charakterze komercyjnym wst?p na osobne zaproszenia
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 21 marca 2011
 

Sponsorzy

amplus