Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

ZO Jurowce - propozycje

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania si? z propozycjami pierwszych zawodw w sezonie 2011, ktre odb?d? si? w dniach 29 - 30 kwietnia w Jurowcach (woj. podlaskie). Organziatorzy zapraszaj? na 5 konkursw klas LL, L, P, N oraz 1*.

Program zawodw

Pi?tek 29. 04. 2011 r.

Godzina 16.00 - przegl?d weterynaryjny
Godzina 17.00 - odprawa techniczna
Godzina 19.00 - ognisko integracyjne

Sobota 30. 04. 2011 r.
Godzina 7.00 - start
KONKURS 1 kat. 1 * - dystans 82,6 km na czas (p?tle:30,5 km; 30,5 km; 21,6 km ),
- trasa: 30,5 km --- 30.5 km --- 21,6 km,
- bramki weterynaryjne po 30,5 km; 61,0 km i na mecie,
- przerwy po 30,5 km - 30 min, po 61,0 km - 40 min. .
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowi?zuj?cym w dniu zawodw.
W konkursie prowadzona b?dzie klasyfikacja z podzia?em na kategorie wiekowe.
Godzina 7.30 - start
KONKURS 2 kat. N - dystans 82,6 km na norm? czasu (p?tle:30,5 km; 30,5 km; 21,6 km ),
- trasa: 30,5 km --- 30.5 km --- 21,6 km,
- bramki weterynaryjne po 30,5 km; 61,0 km i na mecie,
- przerwy po 30,5 km - 30 min, po 61,0 km - 40 min. .
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowi?zuj?cym w dniu zawodw.
Godzina 8.00 - start
KONKURS 3 kat. P - dystans 52,1 km na norm? czasu (p?tle: 30,5 km: 21,6 km)
- trasa: 30,5 km --- 21,6 km,
- bramki weterynaryjne po 30,5 km i na mecie,
- przerwa po 30,5 km - 40 min.
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowi?zuj?cym w dniu zawodw.
Godzina 8.30 - start
KONKURS 4 kat. L - dystans 30,5 km na norm? czasu (p?tla: 30,5 km)
- bramki weterynaryjne: w po?owie dystansu (lotna) i na mecie.
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowi?zuj?cym w dniu zawodw
Godzina 9.00 - start
KONKURS 5 kat. LL - dystans 18,0 km na norm? czasu (p?tla: 18,0 km)
- bramki weterynaryjne: w po?owie dystansu (lotna) i na mecie.
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny obowi?zuj?cym w dniu zawodw.
Godzina 18.30
Og?oszenie wynikw, wr?czenie nagrd, zako?czenie zawodw.

Propoycje zawodw pdf 64.73 KB
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 21 marca 2011
 

Sponsorzy

amplus