Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Organizatorów zawodów nadsy?aj?cych do nas propozycje zawodów do publikacji uprzejmie prosimy o staranne zapoznanie si? z Regulaminem Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne obowi?zuj?cy od dnia 12 kwietnia 2011r. Likwiduje on Zawody Regionalne oraz Zawody Ogólnopolskie, wprowadzaj?c now? kategori? Zawodów Krajowych. Propozycje zawodów nale?y przesy?a? na co najmniej 6 tygodni przed terminem rozpocz?cia zawodów do Komisji Rajdów. Zwracamy równie? uwag? na zmian? samej nazwy dyscypliny, a tak?e na zmiany zasad rozgrywania klas LL, L, P (w przyapdku klasy P równie? zmian? dystansu) oraz N. 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 25 maja 2011
 

Sponsorzy

amplus