Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI Garda Endurance Lifestyle - wyniki

W dniach 10 - 12 czerwca 2011 r. we W?oszech odby?y si? zawody mi?dzynardowe Garda Endurance Lifestyle. By?a to druga edycja tej presti?owej imprezy organizowanej z du?ym rozmachem. Zast?pi?a ona rozgrywane przez wiele lat zawody w Asy?u. W tym roku rozegrano konkursu CEI3* 160 km, CEI2* oraz CEIJY2* 123,2 km oraz CEI1* 98,6 km.  W najd?u?szym konkursie dobrze wypad?y araby polskiej hodowli: 4 miejsce zaj?? Waligra (1999, Edukt - Warownia/Bandos, hod. Tarus Arabians), 5 by? Pigmalion (1999, Ecaho - Petycja/Palas, hod. SO Bia?ka), a 9 Parytet (1998, Floret - Patagonia/Alegro, hod. A. Janusi?ski). Konie te dosiadane by?y przez zawodnikw z W?och.  W Konkursie CEI1* 98,6 km startowa?a rerezentuj?ca Polsk?, a obecnie mieszkaj?ca w W?oszech, Olga Ciesielska, ktra zaj??a na koniu Lo Palomo 10 miejsce.

CEI Garda Endurance Lifestyle 10 - 12.06.2011 - wyniki pdf 150.95 KB
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 14 czerwca 2011
 

Sponsorzy

amplus