Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Ruszaj? zawody w Ku?ni!

Przegl?dem weterynaryjnym dzi? o godzinie 18 rozpoczn? si? mi?dzynarodowe oraz krajowe zawody w sportowych rajdach konnych w o?rodku je?dzieckim Ku?nia Nowowiejska. To ju? czwarta z rz?du impreza rajdowa organizowana w tym miejscu. Wszystkie poprzednie edycje by?y udane, a organizatorzy co roku dbali o jak najlepsze przyj?cie wszystkich go?ci.

W sumie do zawodw zosta?o zg?oszonych ponad 70 koni. Zdecydowana wi?kszo?? to zawodnicy z naszego kraju, z zagranicy przyjechali reprezentanci Czech, S?owacji, Estonii oraz Finlandii.

Na najd?u?szym dystansie w  konkursie CEI3* 160 km wystartuje osiem par, w tym pi?? z Polski. Krajowi zawodnicy startuj?cy na tym dystansie b?d? dodatkowo walczy? o tytu? Mistrza Polski Seniorw. Na starcie stan? m.in. : mistrzowska para z Ku?ni z roku 2009 Kamilia Tobiasz i Mu Zahrat oraz Dorota Krzywicka  dosiadaj?ca Ferro, ktry wygra? MP w zesz?ym roku dosiadany przez Macieja Kacprzyka.

Ciekawie zapowiada si? rywalizacja w licznie obsadzonym konkursie CEI2* 120 km. Wezm?  w nim udzia? pary, ktre maj? ju? za sob? szybkie konkursy gwiazdkowe w tym sezonie tj. Krzysztof Czarnota z Wenedem (1 m. na CEI1* w Babolnej) oraz Milena Kalata z Nokturnem (1 m. w 1* na ZK Jurowce). Oprcz tego w konkursie tym wystartuje utytu?owany Cert, tym razem dosiadany przez Joann? Zaczeck?. W blasku niedawnego sukcesu w Euston Park wystartuje Beata Dzikowska, ktra dosi?dzie klaczy Sedna.

Oprcz tych dwch najwa?niejszych konkursw zostan? jeszcze rozegrane mi?dzynarodowe konkursy CEI1* na dystansie 80 km oraz konkursy m?odzie?owo-juniorskie CEIJY1* i CEIJY2*, a tak?e konkursy krajowe L, P i N. Organizatorzy przygotowali rwnie? rywalizacje dla amatorw w najkrtszym konkursie klasy LL 20 km.

Niew?tpliwym udogodnieniem b?dzie system elektronicznego pomiaru czasu z Austrii, ktry tak dobrze sprawdzi? si? w zesz?orocznej edycji. Tym razem ma by? jeszcze nowocze?niej, a kolejnym novum maj? by? karty weterynaryjne prowadzone w iPadach!

Niestety plany udanych w 100 % zawodw troch?  popsu? mo?e pogoda. Prognozy nie s? optymistyczne , w pi?tek i sobot? ma by? ch?odno i deszczowo.

Do zobaczenia w Ku?ni!

Program zawodw (Timetable of events) pdf 69.55 KB
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 30 czerwca 2011
 

Sponsorzy

amplus