Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

M?MK 2011 Compiegne (Francja) - wyniki

W dniach 19 -21 sierpnia w Compiegne we Francji odby?y si? Mistrzostwa ?wiata M?odych Koni. Konie 7 - letnie rywalizowa?y na dystansie 120 km, a konie 8 letnie na dystansie 160 km. Oprcz tych konkursw rozegrano dystans CEI2* na dystansie 130 km. ?adna para z Polski nie uczestniczy?a w tych zawodach.

W?rd koni 7 - letnich triumfowa? ogier czystej krwi arabskiej QUATAR LA MAJORIE (INDIAN TAWFIK -  DALGA EL MAKLOUF/MAKLOUF) wyhodowany w Wielkiej Brytanii, wnuczek zas?u?onego reproduktora, ogiera Persik.. Quatar La Majorie dosiadany by? przez Saeeda Sultana Shamesa Al Marri ze Zjednocznych Emiratw Arabskich. Tempo zwyci?skiej pary wynios?o a? 21,20 km/h. Konkurs ten uko?czy?o 11 koni.

W Mistrzostwach koni 8 - letnich pierwsza lini? mety min??a francuskiej hodowli klacz czystej krwi arabskiej PERSEPOLIA LARZAC   (SAID LOTOIS BABILONIA/PERISK) dosiadana przez zawodnika z Bahrajnu Salmana Isa Al Rahdi. Tempo tej pary wynios?o 19,44 km/h. W sumie konkurs ten uko?czy?y 23 pary.

W konkursie Sponsor s Trophy na dystansie 130 km zwyci??y? Salman Ali Al Sabri ze Zjednoczonych Emiratw Arabskich dosiadaj?cy konia p?krwi OJAI DENTS DE LION po wspomnianym wy?ej ogierze czystej krwi SAID LOTOIS, ktry z kolei jest synem u?ytego we Francji ogiera ZULUS (1979, Palas - Zazula po Negatiw) wyodowanego w SK Micha?w. Zulus da? we Francji kilka ogierw u?ytych w tamtejszej hodowli m.in. Saida Lotois (1987, Zulus Iasmina po Djenoun) ojca wielu utytu?owanych koni rajdowych. Najlepszy z nich, wa?ach Akim De Boulve (1998, Said Lotois Chahyn Du Bernoud po Kandjlar) zdobywa? medale w dru?ynie Francuskiej na Mistrzostwach ?wiata  oraz Europy.

W konkursie 130 km 24 miejsce pod zawodnikiem z Francji z tempem 18,33 km/h zaj??a klacz Soko?da (2004, Oset Sawina/Wagram, hod. B.D?browski) nale??ca obecnie do stadniny Titanium Arabians.


Wyniki (na razie ma?o szczeg?owe) s? dost?pne na stronie organizatorw. Rodowody poszczeglnych koni mo?na sprawdza? w bazie Endurance et Pedigrees.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 24 sierpnia 2011
 

Sponsorzy

amplus