Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Otwarte Mistrzostwa Ma?opolski w Sportowych Rajdach Konnych

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z zawodw rajdowych - Otwartych Mistrzostw Ma?opolski w Sportowych Rajdach Konnych o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa, ktre odby?y si? na terenie LKJ Klikowa" w dniach 19-21.08.2011.

Po pi?tkowym przegl?dzie weterynaryjnym i odprawie technicznej, w sobot? 20.08. od godziny 6 rano 14 par rywalizowa?o na dystansach 35-120 km, przy wymarzonej s?onecznej i lekko wietrznej 20-stopniowej pogodzie.

W rezultacie I Mistrzem Ma?opolski w Sportowych Rajdach Konnych zosta?a Jolanta Lubera zawodniczka LKJ Klikowa" na 17-letnim wa?achu arabskim Cirrus, do?wiadczonym koniu rajdowym, hodowli kurozw?ckiej.

Dystans 2*-120 km uko?czy?a para Lenka Wagner i siwy wa?ach arabski Egbar jako jedyni startuj?cy w tym konkursie uzyskuj?c pr?dko?? 13,33 km/h .

W klasie N- 80 km 3 zawodnikw uko?czy?o przejazd i zakwalifikowa?o m?ode konie. Zwyci??y? Jack Hands On Deck- 6 letni wa?ach rasy American Quarter Horse hodowli i w?asno?ci Jolanty Lubery.

W klasie P 50 km reprezentowanej g?ownie przez zawodniczki z UKJ Rumak" z Mi?ocina zwyci??y?a najm?odsza zawodniczka na tych zawodach 13-letnia Diana Pac na ma?opolskiej klaczy Band?i, w?asno?ci Grzegorza Lesia, z ?redni? pr?dko?ci? 13,65 km/h.

Kolejny konkurs L na dystansie 35 km wygra?a Agnieszka Mago? z UKJ Veritas" z Czarnej na 4-letnim wa?achu arabskim Ewento. Uzyskuj?c max ilo?? punktw pokona?a tras? w max. tempie dla tego dystansu, co dobrze rokuje na przysz?o?? rajdow? tego konia. W klasie amatorskiej rozgrywanej rwnie? na 35 km uczestniczy?o 2 zawodnikw, ktrzy rwnie? pozytywnie uko?czyli zawody.

W niedziel? o godz. 10 na klikowskim parkurze rozdano puchary, flo i upominki , po rundzie honorowej mo?na by?o zobaczy? pokaz skokw, w wykonaniu zawodnikw z LKJ Klikowa oraz sprbowa? miejscowych specja?w kulinarnych.

Zawody rozegrane w nowym miejscu na terenie klubu LKJ Klikowa", konie zlokalizowane w starych sanguszowskich zabytkowych stajniach, bramki weterynaryjne i pole serwisowe na trawiastym parkurze skokowym, przy dobrej organizacji, a nawet zamwionej" pogodzie mo?na uzna? za dobry debiut i do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii Picasaweb>>

Magda G?d

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk   
 

Sponsorzy

amplus