Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Kurs s?dziowski w "Dolinie koni" - 7 - 9.10.2011 r.
Kurs s?dziowski w "Dolinie koni" - 7 - 9.10.2011 r. PDF Drukuj Email

Ma?opolski Zwi?zek Je?dziecki i Klub Jazdy Konnej Dolina Koni w ?ukowem organizuj? podstawowy kurs s?dziowski w dyscyplinie sportowych rajdw konnych (nr kursu: S/P/F/58/2011). Kurs odb?dzie si? w dniach 7-9 pa?dziernika 2011 r. w O?rodku Je?dzieckim Dolina Koni w ?ukowem.

 

Zainteresowane osoby proszone s? o nadsy?anie zg?osze? na adres e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 30.09.2011 r. Informacji udziela telefonicznie Agata Nieciecka tel./faks: +48 13 46 59 267.

Warunki przyj?cia na kurs s?dziowski:
Kandydat musi by? pe?noletni i posiada? minimum ?rednie wykszta?cenie.
Powinien posiada? br?zowa odznak? je?dzieck? lub klas? sportow? albo uprawnienia instruktora szkolenia podstawowego PZJ, instruktora sportu lub trenera. (Wymagane b?dzie przedstawienie kserokopii stosownych dokumentw w dniu rozpocz?cia kursu; prosimy mie? rwnie? ze sob? orygina?y tych?e dokumentw)
Kandydat winien przedstawi? za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do pe?nienia funkcji s?dziego je?dzieckiego wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej a tak?e dostarczy? 2 zdj?cia do legitymacji.
Na stronie PZJ s? do pobrania przepisy je?dzieckie, ktre b?d? omawiane na kursie tj. przepisy oglne, przepisy o s?dziach, przepisy dotycz?ce dyscypliny sportowych rajdw konnych , przepisy weterynaryjne.

Koszt kursu: 100 PLN. Cena kursu nie obejmuje op?aty za wydanie licencji przez PZJ. Wp?at nale?y dokonywa? na miejscu w ?ukowem w dniu rozpocz?cia kursu.

Kurs ko?czy si? egzaminem. Osoby, ktre uzyskaj? ocen? pozytywn? na egzaminie, po z?o?eniu stosownego wniosku, otrzymaj? licencj? s?dziego kl. III w dyscyplinie sportowych rajdw konnych.

Informacja o godzinie rozpocz?cia kursu zostanie podana na stronie MZJ Krakw i na stronie KJK Dolina Koni www.dolinakoni.pl 3 dni przed rozpocz?ciem kursu oraz bezpo?rednio zostanie wys?ana do zapisanych osb drog? mailow? (o ile zostanie podany adres mail).

Informacja dodatkowa: Noclegi i wy?ywienie: O?rodek Je?dziecki Dolina Koni, ?ukowe 13 46 59 267 (Agata Nieciecka)

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 02 września 2011
 

Sponsorzy

amplus