Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Powoli nabiera kszta?tów przysz?oroczny kalendarz zawodów. Krzysztof Czarnota z Krainy Kuhailana przys?a? do Komisji Rajdów propozycj? organizacji Mistrzostw Polski M?odych Koni oraz Zawodów Krajowych w terminie 10 - 12 sierpnia. Z kolei Otwarte Mistrzostwa Ma?opolski w Sportowych Rajdach Konnych o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Zawody Krajowe i Towarzyskie w Sportowych Rajdach Konnych Tarnów - Klikowa planowane s? na 3 - 5 sierpnia 2012 r.

Podsumowuj?c roboczy kalendarz 2012 wygl?da nast?puj?co:

  • 13 - 15.07 - CEI, CEIJY, CEN Zakrzów - Zawody Mi?dzynarodowe, MPS
  • 3 - 5.08 - ZK, ZA Klikowa - Mistrzostwa Ma?opolski oraz Zawody Krajowe i Towarzyskie
  • 10 - 12.08 - ZK Kraina Kuhailana - Zawody Krajowe, MPMK
  • 14 - 16.09 - CEI, CEIJY, CEN Gieniusze - Zawody Mi?dzynarodowe, MPS, MPJiMJ
  • 21 - 23.09 - ZK Koczek - Zawody Krajowe, MPMK

O wyborze miejsc imprez rangii mistrzowskiej zadecyduj? PZJ (MPS, MPJiMJ) oraz PZHK (MPMK).

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 05 paÅŗdziernika 2011
 

Sponsorzy

amplus