Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

Rankingi 2011 cd.

Prezentujemy uwagi oraz propozycje do zasad obliczania rankingów przygotowane przez KJ Champion, SJ Kraina Kuhailana oraz SK Tarnawka.

Propozycje zasad obliczania rankingów - KJ Champion, SJ Kraina Kuhailana, SK Tarnawka pdf 17.35 KB

Jednocześnie informujemy, że Rankingi 2011 zostały zaktualizowane z uwzględnieniem zgłaszanych błędów.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 25 października 2011
 

Sponsorzy

amplus