Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PDF Drukuj Email

Z dalekiej Brazylii, z Kongresu Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej dotar?a do nas smutna wiadomo?? o nag?ej ?mierci Micha?a Wrblewskiego - Sekretarza Generalnego Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego, cz?onka Zarz?du Europejskiej Federacji Je?dzieckiej. Sk?adamy szczere wyrazy wsp?czucia rodzinie oraz najbli?szym.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 17 listopada 2011
 

Sponsorzy

amplus