Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

M.Kosicki: Trasa ci??ka, ale by?a szansa na dobry wynik - M?JiMJ 2011

- Trasa by?a ci??ka, na pierwszej p?tli by?y odcinki bardzo kopnego piasku. Druga p?tla to z kolei spore grki, ktrych na rajdach w Polsce rzadko si? spotyka. Pogoda w czasie rajdu bardzo nie przeszkadza?a, by?o ciep?o, ale nie upalnie. - mwi Maciej Kosicki, ktry reprezentowa? Polsk? na tych zawodach.

Euroland ca?? drug? p?tle by? bardzo pobudzony. Pod koniec p?tli zacz?? mnie ponosi?, a potem bryka? i nie utrzyma?em si? w siodle. Prawdopodobnie p?k?o mi pu?lisko co ostatecznie spowodowa?o upadek. Euroland sam pogalopowa? do stajni i zosta? z?apany po kilku minutach. Niestety mia? poranione nogi i nie nadawa? si? do kontynuowania rajdu. Po opatrzeniu w szpitalu wrci? do boksu w dobrej kondycji. Bardzo ?a?uje, ?e spotka? mnie taki pech, bo by?a du?a szansa na uko?czenie tych zawodw z dobrym wynikiem. Dwie pierwsze p?tle by?y zdecydowanie najtrudniejsze z ca?ego dystansu. Zak?ada?em, ?e zaczn? spokojniej i b?d? przyspiesza? p?niej, chcia?em ?eby ko? spokojnie wszed? w wysi?ek. Po pierwszej p?tli Euroland mia? dobre wyniki w karcie, troszk? d?u?ej wchodzi? na bramk?, ale by?o to spowodowane raczej nerwami, ni? zm?czeniem. Potem mia?o by? lepiej...

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 11 grudnia 2011
 

Sponsorzy

amplus