Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Komisja Sporotwych Rajdów Konnych Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego informuje o corocznej Konferencji Dyscypliny, która odb?dzie si? 14 stycznia 2012 roku w Ciosnach ko?o ?odzi w Klubie Je?dzieckim Champion. O szczegó?ach  b?dziemy informowali w najbli?szych dniach.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 28 grudnia 2011
 

Sponsorzy

amplus