Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Emimbor wygrywa w Dubaju

Polskiej hodowli Emimbor oo (Gazal Al Shaqab - Emika/Eldon, hod. SO Bia?ka) zwyci??y? w rajdzie o Puchar Szejka Majida bin Mohameda rozegranym 3 marca br. w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. By? to konkurs krajowy na dystansie 100 km dla je?d?cw i koni z prywatnych stajni. Konia Dosiada? Rasheed Saeed Al Kamda. Tempo zwyci?skiej pary wynios?o 28,08 km/h.

Emimbor jest trenowany w o?rodku rajdowym rodziny Al Kamda. Ze stajni? t? od paru sezonw wsp?pracuje KJ Champion Beaty Dzikowskiej, co zaowocowa?o eksportem kilku koni polskiej hodowli do tej stajni. Rasheed Saeed Al Kamda startowa? na zawodach mi?dzynarodowych w Ku?ni Nowowiejskiej w roku 2010 zwyci??aj?c wwczas konkurs CEI2* 120 km na koniu M'an Naque. P?niej para to odnios?a ogromy sukces zajmuj?c 4 miejsce w zawodach o Puchar Prezydenta Zjednoczonych Emiratw Arabskich w 2010 roku.

Emimbor swoj? karier? rajdow? rozpoczyna? we W?oszech, w stajni La Bosana nale??cej do rodziny Origgich, ktrzy od wielu lat kupuj? w Polsce konie czystej krwi arabskiej. Siostry Origgi startowa?y w 2009 roku w zawodach mi?dzynarodowych w Warce podczas ktrych Diana zwyci??y?a w konkursie CEI3* 160 km, a Angela wygra?a konkurs CEI2* 120 km (na wyhodowanej w...Bia?ce klaczy Perana).

Szczeg?owe wyniki konkursu.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 08 marca 2012
 

Sponsorzy

amplus